TŘÍDNÍ UČITELÉ – 1. STUPEŇ

Mgr. Barbora Osičková, 1. A

bosickova@zskuldova.cz
545 425 076

Mgr. Ivana Zahradníčková, 1. B

izahradnickova@zskuldova.cz
545 425 076

Mgr. Eva Pešková, 2. A

epeskova@zskuldova.cz
545 425 076

Mgr. Kateřina Gronichová, 2. B

kgronichova@zskuldova.cz
545 425 064

Mgr. et Mgr. et Mgr. Radana Standarová, 3. A

rstandarova@zskuldova.cz
545 425 064

Mgr. Martina Machajová, Ph.D., 3. B

mmachajova@zskuldova.cz
545 425 064

Mgr. Lenka Řezáčová, 4. třída

lrezacova@zskuldova.cz
545 425 064

Mgr. Kristýna Honajzerová, 5. třída

khonajzerova@zskuldova.cz
545 425 064

TŘÍDNÍ UČITELÉ – 2. STUPEŇ

Mgr. Monika Viktorová, 6. A

mviktorova@zskuldova.cz
545 425 065

Mgr. Daniela Merzouk, 6. B

dmerzouk@zskuldova.cz
545 425 065

Mgr. Marián Čepil, 7. A

mcepil@zskuldova.cz
545 425 071

Mgr. Tomáš Honajzer, 7. B

thonajzer@zskuldova.cz
545 425 073

Mgr. Radim Míček, 8. A

rmicek@zskuldova.cz
545 425 067

Mgr. Silvie Frimlová, 8. B

sfrimlova@zskuldova.cz
545 425 068

Mgr. Petra Chvátalová, 8. C

pchvatalova@zskuldova.cz
545 425 071

Mgr. Kateřina Kobrová, 9. A

kkobrova@zskuldova.cz
545 425 068

Mgr. Aleš Truksa, 9. B

atruksa@zskuldova.cz
545 425 067

NETŘÍDNÍ UČITELÉ

Mgr. Jiří Bachroň

jbachron@zskuldova.cz
545 425 071

Mgr. Kateřina Bradnová

kbradnova@zskuldova.cz
545 425 074

Mgr. Petra Budín Čiklová

pciklova@zskuldova.cz
545 425 071

Mgr. Dita Hasilík

dhasilik@zskuldova.cz
545 425 068

Mgr. Anna Hlavicová

ahlavicova@zskuldova.cz
545 425 073

Mgr. Jakub Chytil

jchytil@zskuldova.cz
545 425 071

Mgr. Markéta Kleinová

mkleinova@zskuldova.cz
545 425 069

Hana Loeve

hloeve@zskuldova.cz
545 425 069

Mgr. Lenka Menšíková

lmensikova@zskuldova.cz
545 425 073

Mgr. Hana Němečková

hnemeckova@zskuldova.cz
545 425 069

Mgr. Lucie Rosová

lrosova@zskuldova.cz
545 425 074

Bc. Daniela Vanková

dvankova@zskuldova.cz
545 425 065

Mgr. Olena Vasylieva

ovasylieva@zskuldova.cz
545 425 073

ASISTENTI PEDAGOGA

Aneta Aubrecht Stehlíková

astehlikova@zskuldova.cz
545 425 069

Mgr. Jiří Bachroň

jbachron@zskuldova.cz
545 425 071

Mgr. Kateřina Bradnová

kbradnova@zskuldova.cz
545 425 074

Kateřina Glosová

kglosova@zskuldova.cz
545 425 067

Jana Hrachovinová

jhrachovinova@zskuldova.cz
545 425 069

Mgr. Martina Ides

mides@zskuldova.cz
545 425 069

Barbora Lysoňková

blysonkova@zskuldova.cz
545 425 064

Bc. Nicol Martincová

nmartincova@zskuldova.cz
545 425 069

Renata Menšíková, DiS.

rmensikova@zskuldova.cz
545 425 069

Bc. Claudie Prudká

cprudka@zskuldova.cz
545 425 074

Petra Skalková

pskalkova@zskuldova.cz
545 425 076

Helena Stehlíková

hstehlikova@zskuldova.cz
545 425 076

Bc. Andrea Tesařová

atesarova@zskuldova.cz
545 425 074

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM

Mgr. Kateřina Kobrová

vedoucí ŠPC
výchovná poradkyně pro péči o žáky
v oblasti výchovy a kariéry
kkobrova@zskuldova.cz
545 425 068

Mgr. et Mgr. et Mgr. Radana Standarová

výchovná poradkyně pro žáky se SVP
a žáky nadané
speciální pedagog
rstandarova@zskuldova.cz
545 425 064

Mgr. Silvie Frimlová

metodik prevence
školní asistent pro 2. stupeň
sfrimlova@zskuldova.cz
545 425 068

Mgr. Kateřina Križanová

školní psycholog
kkrizanova@zskuldova.cz
545 425 070

Mgr. Markéta Kleinová

speciální pedagog
mkleinova@zskuldova.cz
545 425 069

Mgr. Lucie Rosová

speciální pedagog
lrosova@zskuldova.cz
545 425 074

Bc. Andrea Tesařová

sociální pedagog
atesarova@zskuldova.cz
545 425 074

Mgr. Kristýna Honajzerová

školní asistent pro 1. stupeň
khonajzerova@zskuldova.cz
545 425 064