Zápis do 1. třídy

AKTUÁLNÍ INFORMACE
K ZÁPISU DO 1. TŘÍD
PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

zápis do 1. tříd na školní rok 2023/24 se bude konat
v termínu od 27. do 28. dubna 2023.

ve čtvrtek od 14:30 do 18:00 hod. (netradiční zápis s Bobem a Bobkem)

a v pátek od 14:30 do 16:30 hod. (tradiční zápis).

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

_____

Zvláštní zápis pro budoucí prvňáčky, na které se vztahuje dočasná ochrana

v souvislosti s válkou na Ukrajině 

Na základě §2 odstavec 5 zákona 67/2022 Sb, o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem
na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace ve znění pozdějších předpisů, se zápis budoucích prvňáčků
pro školní rok 2023/2024 bude konat
dne 5. června 2023 od 14.00 do 16.00 hod.

Doporučujeme dohodnout si čas zápisu telefonicky na tel. čísle 545 425 062 u p. zástupkyně Mgr. Lenky Mrhačové.

_____

V Brně probíhá elektronický zápis do 1. tříd. Podmínkou pro registraci žáka k zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí na adrese:

http://zapisdozs.brno.cz

Pro hladký průběh zápisu bude na začátku dubna spuštěn rezervační systém pro objednání termínu zápisu Vašeho dítěte v naší škole. Rezervujte si proto termín zde. Více informací tomu, jak si rezervovat termín naleznete zde.

Jak úspěšně zvládnout zápis krok za krokem:

  1. V termínu od 1. 1. 2023 musí zákonný zástupce vyplnit Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na webových stránkách zapisdozs.brno.cz. Spolu s touto žádostí bude dítěti vygenerován kód, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost pak vytisknete a přinesete s sebou na zápis. Je nutné, aby žádost byla podepsána oběma zákonnými zástupci. S žádostí potvrdíte také Informovaný souhlas, který se již netiskne.
  2. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete si žádost o přijetí sepsat a vytisknout u nás ve škole ve čtvrtek 20. 4. – domluvte se předem  telefonicky s p. zástupcem Horáčkem na na čísle 545 425 062.
  3. Nemůžete-li se v uvedených termínech k zápisu dostavit, domluvte si telefonicky náhradní termín nejpozději do 25. dubna 2022 na tel. čísle 545 425 061-3.
  4. K ZÁPISU SI MUSÍTE S SEBOU PŘINÉST:
  • rodný list dítěte
  • platný doklad totožnosti zákonného zástupce, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce (platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
  • vytištěnou žádost k přijímacímu řízení (viz bod 1 výše)
  • má-li dítě jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte
  • byl-li dítěti udělen v loňském roce odklad školní docházky, pak také rozhodnutí o udělení odkladu

Více obecných informací k zápisu a spádovost si můžete přečíst zde.

Děti, které měly loni odklad, se musí dostavit k zápisu také, ale nemusí jej celý absolvovat, stačí, když se s rodiči nahlásí u služby v sále. Samozřejmě, pokud by si děti chtěly projít stanoviště, klidně mohou.

Pokud zvažujete odklad školní docházky, dovolujeme si Vás upozornit, že žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána nejpozději v den zápisu, tedy 27. nebo 28. dubna 2023. Po tomto termínu již není možné žádost o odklad přijmout. Vzhledem k pozdějšímu termínu zápisu do 1. třídy je vhodné s žádostí o odklad přinést i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa, aby mohla být žádost o odklad vyřízena v co nejkratší době.
Zvažujete-li odklad školní docházky u svého dítěte, objednejte se do pedagogicko-psychologické-poradny co nejdříve, protože objednací doby jsou v době zápisu velmi dlouhé.

Žádáme zákonné zástupce, kteří budou žádat o odklad zahájení školní docházky, aby tak učinili výhradně ve své spádové škole.

Seznam přijatých zájemců bude zveřejněn na venkovní nástěnce školy a na webových stránkách nejpozději do 30 dnů od ukončení přijímání žádostí.

Schůzka rodičů přijatých žáků s vyučujícími se uskuteční pravděpodobně začátkem června. O termínu budete informováni prostřednictvím elektronické pošty a našich webových stránek.

Ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat dvě 1. třídy.