Školní psycholog

Mgr. Kateřina Križanová

Školní psycholog přispívá k vytváření příznivého klimatu v rámci celé školy. Tedy přispívá k tomu, aby se  v ní žáci, jejich pedagogové i asistenti pedagogů cítili dobře. Zásadní výhodou pro práci psychologa přímo ve škole je znalost prostředí a těch, kdo ho tvoří, spolu s možností bezprostředně reagovat na aktuální dění ve třídách. Svou práci tak může dle potřeby dětí, či pedagogů ušít na míru přímo jednotlivým třídním kolektivům. Školní psycholog je k dispozici individuálně všem dětem bez rozdílu, stejně jako jejich zákonným zástupcům, pedagogům i ostatním zaměstnancům, tedy všem, kteří mají potřebu cokoli řešit, o něčem si promluvit, svěřit se, nebo jen něco sdílet. Všem, kteří jsou součástí školy, protože ta je dokonale propojeným systémem, v němž jediný prvek dokáže ovlivnit chování a projevy ostatních. Na závěr stojí za to si připomenout, že to, co pro někoho může představovat abnormální zátěž a stres, druhý vnímá jako drobné trable a naopak. Není tedy nic, co by školní psycholog při své práci považoval za nepodstatné a nedůležité. Pomoci se dostane každému, kdo o ni požádá.