Mgr. Markéta Kleinová

Vystudovala jsem obory Učitelství pro 1. stupeň a Učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ (specializace: logopedie, specifické poruchy učení a chování). V minulosti jsem pracovala jako učitelka na 1. stupni, krátce jako asistentka pedagoga a na naší škole se jako školní speciální pedagog věnuji už šestým rokem hlavně dětem se speciálními potřebami, především v rámci předmětu speciálně pedagogické péče.
Mám tuto práci moc ráda, protože obsah hodin je možné maximálně přizpůsobit potřebám jednotlivých žáků, s kterými se setkáváme individuálně nebo v malých skupinkách. Snažím se, aby měl každý možnost pracovat podle svých potřeb, svým tempem a hravě, aby bylo učení efektivní a zároveň nás bavilo. Dobře se mi pracuje v naší speciální učebně, která je bohatě vybavená spoustou kvalitních pomůcek. Mám radost z každého pokroku svých žáků i z přátelské atmosféry, kterou společně vytváříme.
Součástí mé práce je i každodenní individuální vyučování žákyně naší školy, které ze zdravotních důvodů probíhá u ní doma.
Jsem k dispozici také rodičům (na konzultace osobní či telefonické) a úzce spolupracuji s kolegyněmi z našeho školního poradenského centra i s ostatními učiteli a asistenty pedagogů.

Motto:
„Je třeba dělat malé věci s velkou láskou.“ (Matka Tereza)