Vystudovala jsem historii a germanistiku na Filosofické fakultě MU. Oba tyto předměty – dějepis a němčinu – předávám dětem na Kuldovce už čtvrt století. Ve volném čase ráda navštěvuji historické památky, kochám se jejich jedinečností, uměleckými díly a různorodostí slohů. Miluji cestování, poznávání cizích kultur, jejich zvyků, tradic, architektury. Procestovala jsem 4 kontinenty a všude jsem našla nádherná místa a úžasné lidi. Přikláním se k buddhismu a hinduismu, ale obdivuji vše krásné, co lidstvo ve své historii vytvořilo.

Motto:
„Existují jen dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít.“
Dalajlama