Mgr. Anna Hlavicová

Mým celoživotním profesním i osobním zájmem jsou jazyky, a to zejména angličtina a francouzština. Na učení mě baví interakce s žáky, společné prozkoumávání témat a propojování učiva s reálným světem. Věřím, že vzdělání je klíčem k nekonečnému poznávání a osobnímu růstu. Znalost jazyků nám otevírá dveře nejen do nejrůznějších míst, ale také přímo k lidským srdcím. Ve volném čase se věnuji józe a cestování.

Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem.