Sociální pedagog

Bc. Andrea Tesařová

Sociální pedagog vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání, zprostředkovává přípravu na vyučování a vytváří lepší podmínky pro domácí přípravu žáků. Pracuje s jedinci v sociální oblasti, u žáků rozvíjí oblast osobnostní a sociální výchovy. Taktéž pracuje s třídními kolektivy a utužuje pozitivní klima třídy.