Žákovský parlament

Žákovský parlament na Tyršově základní škole usiluje o aktivní zapojení žáků do života školy. Žáci díky členství v žákovském parlamentu získávají možnost pořádat akce dle svých představ, sbírat podněty spolužáků k vylepšení školního prostředí či jinak ovlivňovat samotné dění ve škole. Žákovský parlament zároveň učí žáky mnoha dovednostem od práce v týmu přes vzájemnou komunikaci až po přijímání zodpovědnosti za svěřené úkoly. V posledních letech se žákovský parlament podílel na realizaci mnoha akcí. Konkrétně se jednalo například o:

– Participativní rozpočet do škol;
– dobročinné akce Lízátka pro Dětskou nemocnici nebo Perníčky pro Elišku;
– uspořádání Dne
sv. Valentýna včetně fotokoutku;
– Běh do schodů;
– nejrůznější soutěže.