Postřehy z akcí školy

Artissimo

Artissimo

Děti ze 3. A se vypravily do výtvarného ateliéru Artissimo, aby si vyrobily dárečky ke Dni matek.

PÁŤÁCI V DIVADLE RADOST

PÁŤÁCI V DIVADLE RADOST

Pátá třída se v březnu zúčastnila environmentální soutěže „Odpovídá celá třída“, kterou vyhlásilyBrněnské vodárny a kanalizace. Soutěž spočívala v odpovědích na otázky, které se všechny týkalyznalostí o vodě, řekách a nádržích. Jako bonus třída vytvořila kalendář...

Úspěchy v matematických soutěžích

Úspěchy v matematických soutěžích

Jaro je vždy plné matematických soutěží a v letošním roce tomu není jinak. Začátkem dubna se konala městská kola Matematické olympiády kategorií Z6-8. V každé kategorii jsme měli zastoupení úspěšnými řešiteli školního kola. I když je tato soutěž velmi těžká, máme...

Mezinárodní soutěž Matematický klokan 2023/2024

Mezinárodní soutěž Matematický klokan 2023/2024

Ke konci měsíce března se zájemci z jednotlivých tříd zúčastnili matematické soutěže Klokan. Soutěž se psala ve čtyřech kategoriích. Po opravě a vyhodnocení známe nejúspěšnější řešitele soutěže. V kategorii Cvrček (2. a 3. ročník) se na 3. místě umístila Anna Tea...

Pythagoriáda 2024

Pythagoriáda 2024

Na konci března proběhlo na naší škole několik matematických soutěží a jedna z nich byla Pythagoriáda. A jak to vlastně dopadlo?6. ročník: 1.  Lucka Kozáková2-3.  Adélka Šalandová2-3.  Michal Klapuš 7. ročník: 1.  Eliška Tumpachová 8. ročník: 1.  David Puškáč2-3. ...

Velikonoční laťka 2024

Velikonoční laťka 2024

Před Velikonočními prázdninami se vybraní žáci z naší školy účastnili židenického mistrovství ve skoku vysokém na základní škole Krásného. Mistrovství zahájili chlapci z 6. a 7. tříd, kde se Štěpán Spurný a Marek Mičánek, oba s výkonem 125 cm, umístili na 6. místě....

Městské kolo soutěže Babylon aneb …

Městské kolo soutěže Babylon aneb …

19. března 2024 proběhlo městské kolo naší soutěže ve čtenářské gramotnosti Babylon aneb Rozumíme si? pro kategorii 5. tříd a pro kategorii 6. a 7. tříd. Do soutěže přihlásilo v kategorii 5. tříd více než 640 úspěšných řešitelů školních kol ze základních škol z Brna a...

Děti učí děti

Děti učí děti

V minulém týdnu měly možnost zažít pravou Noc s Andersenem děti z druhých tříd. Pro nejmladší školáky si tuto čtenářskou zážitkovou akci připravila třída 3. A a nazvala ji Den s Andersenem, neb probíhala během dopolední výuky.

Ukliďme Kuldovku – 5. 6. 2024

Ukliďme Kuldovku – 5. 6. 2024

Spolek rodičů zve žáky, rodiče i zaměstnance školy na společnou akci spojenou s aktivitou Ukliďme Česko. Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky - letos jsou hlavními úklidovými dny 6. 4. a 21. 9. Společně bychom se...

Výsledky zeměpisné a matematické olympiády

Výsledky zeměpisné a matematické olympiády

Ke konci února proběhlo na ZŠ Milénova okresní kolo zeměpisné olympiády, kde nás reprezentovali výherci ze školního kola. V kategorii B se jednalo o Václava Prokůpka (7.B) a v kategorii C o Šimona Neveselého (8.C). Václav Prokůpek prokázal své schopnosti i v okresním...