Projekty

Naše škola se aktivně zapojuje jako partner, nebo sama realizuje celou řadu projektů. Účast v projektech umožňuje škole získat nejen finanční prostředky na podporu své hlavní činnosti, ale také celou řadu možností, jak se rozvíjet, získávat nové zkušenosti, motivaci i realizaci v zájímavých aktivitách.

Aktuálně jsme zapojeni v několika projektech, které níže uvedeme. Jedná se o projekty, které mají dlouhodobější charakter a nebo, které jsme zahájili letos. Níže naleznete také projekty, které jsme zveřejnili na původních webových stránkách. Tyto projekty ve škole ještě probíhají, ale v tomto školním roce končí. Aktivní odkazy k nim naleznete na našich původních stránkách.

PROJEKT OP JAK 1

Číslo výzvy: č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu: Podpora a rozvoj školního poradenského centra a inovace ve vzdělávání v Tyršově ZŠ, Brno, Kuldova 38 (CZ.02.02.XX/00/22_002/0002085)

Od 1. 9. 2022 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci projektu OP JAK Projekt I.

Šablony OP JAK

  • Školní asistent na I. a na II. stupni
  • Školní psycholog
  • Školní speciální pedagog
  • Sociální pedagog
  • Kariérový poradce
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
  • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

Celková dotace pro školu 2 418 318 Kč.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

SÍT BRNĚNSKÝCH OTEVŘENÝCH ŠKOL (SBOŠ)

Naše škola je zapojena do projektu Magistrátu města Brna SBOŠ. Více informací zde.

SBOŠ je projekt Magistrátu města Brna, jehož cílem jsou školy otevřené veřejnosti jako centra vzdělanosti. Koncepční záměr každé otevřené školy vychází z požadavků rodičovské veřejnosti na soustředění kvalitních zájmových aktivit pro jejich děti co nejblíže ke škole a respektuje rozšíření a zpřístupnění vzdělávací nabídky široké veřejnosti v kontextu požadavků celoživotního vzdělávání.

PROJEKT ERASMUS+

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Pandemie COVID-19 zasáhla do režimu vzdělávání na našich školách již od března roku 2020. Přerušení prezenční výuky mělo a má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností mezi žáky.
Proto jsme využili možnost doučování, které bylo možné realizovat v rámci tohoto projektu pro žáky zdarma přímo ve škole. Doučování jsme zahájili na podzim v roce 2021, pokračovali na jaře a podzimu 2022 a nyní opět realizujeme – jaro 2023.

STARŠÍ PROJEKTY