Kromě výuky matematiky a informatiky, přemlouvám IT zařízení, aby nedělaly kolegům naschvály.

Motto:
„Pro život, ne pro školu se učíme.“ Seneca