ŠKOLNÍ JÍDELNA

Marcela Flodrová

jidelna@zskuldova.cz
545 425 078

Lenka Hochmannová

posta@zskuldova.cz
545 425 066

Jitka Lošťáková

posta@zskuldova.cz
545 425 066

Rita Plšková

posta@zskuldova.cz
545 425 066

Blanka Pospíšilová

posta@zskuldova.cz
545 425 066