Protože jsme škola s třídami se zaměřením na matematiku, informatiku, český jazyk a anglický jazyk, připravujeme a organizujeme MATEmatickou SOutěž MATESO pro žáky 5. tříd základních škol.

Organizačně je MATESO podobné soutěži Pythagoriáda. Také má dvě kola, školní a městské, a v každém z nich řeší žáci 15 úloh. Za správně vyřešenou úlohu získávají 1 bod, za špatně vyřešenou 0 bodů. Úspěšným řešitelem školního kola je žák, který dosáhl alespoň 8 bodů. V městském kole je úspěšným řešitelem každý žák, který získal 9 a více bodů.

16. ročník 2022/23

Školní kolo proběhlo na kmenových školách v termínu od 17. 10. do 21. 10. 2022.
Městské kolo se konalo v úterý 22. 11. 2022 od 13:00 hodin v naší škole.

Výsledkovou listinu ročníku 2022/23 si můžete prohlédnout zde:

Výsledková listina

 Zadání a řešení školního a městského kola si můžete stáhnout zde:

Mateso školní kolo – zadání, Mateso školní kolo – řešení

Mateso městské kolo – zadání, Mateso městské kolo – řešení