Protože jsme škola s třídami se zaměřením na matematiku, informatiku, český jazyk a anglický jazyk, připravujeme a organizujeme MATEmatickou SOutěž MATESO pro žáky 5. tříd základních škol.

Organizačně je MATESO podobné soutěži Pythagoriáda. Také má dvě kola, školní a městské, a v každém z nich řeší žáci 15 úloh. Za správně vyřešenou úlohu získávají 1 bod, za špatně vyřešenou 0 bodů. Úspěšným řešitelem školního kola je žák, který dosáhl alespoň 8 bodů.

V městském kole je úspěšným řešitelem každý žák, který získal 10 a více bodů.

17. ročník 2023/24

Městské kolo 17. ročníku soutěže se konalo 21. 11. 2023 v naší škole.

V současné době probíhá opravování výsldků více než 150 žáků, kteří do něj postoupili z brněnských i mimobrněnských základních škol.

Výsledkovou listinu a informace o letošním městském kole naleznete v tomto příspěvku.

Nyní si můžete stáhnout zadání školního i městského kola a také správné výsledky.

Mateso školní kolo – zadání, Mateso školní kolo – řešení

Mateso městské kolo – zadání, Mateso městské kolo – řešení

 Zadání a řešení školního a městského kola 2022/23 si můžete stáhnout zde:

Mateso školní kolo – zadání, Mateso školní kolo – řešení

Mateso městské kolo – zadání, Mateso městské kolo – řešení