Dnes je 16. 12. 2018
Svátek má Albína
Asynchronous e-learning system

Aktuality

 • Soutěž: Hledáme mladého chemika

Na naší škole opět proběhla soutěž Hledáme mladého chemika. Soutěže se zúčastnili žáci 9. třídy. Na prvních třech místech se umístili tito žáci: Jana Jukličková, Lukáš Jelínek, Michal Štefl.

Gratulujeme a nejlepší postupují do krajského kola. 

[10. 12. 2018 15:25:19] [Silvie Frimlová - Učitel]
 • Výukový program: plazi, obojživelníci
Žáci 7. C navštívili nově zrekontruovanou přírodovědnou stanici Kamenačky a zúčastnili se výukového programu - Obojživelníci a plazi. Žáci byli seznámeni s teorií týkající se těchto živočichů, ale zároveň si prohlédli mnohé zástupce obou tříd a na některé si mohli i sáhnout, což byl pro mnohé největší zážitek.
Fotografie najdete ve fotogalerii.
[10. 12. 2018 15:16:50] [Silvie Frimlová - Učitel]
 • Olympiáda z češtiny zná svého vítěze... vlastně vítězku! :-)

27. listopadu se někteří osmáci a deváťáci dobrovolně účastnili školního kola češtinářské olympiády. Olympiáda se již tradičně skládá ze dvou částí - v mluvnické části žáci řešili úlohy ze slovotvorby, tvarosloví a skladby, ve slohu měli napsat kratší prozaický text na téma Co umí světlo. 

A jak to dopadlo? Z 25 účastníků ze tří tříd jsou výsledky následující:

1. místo - Jana Juklíčková

2. místo - Zuzana Topinková

3. místo - Barbora Podlucká

Všem zúčastněným a hlavně umístěným gratulujeme, Janča nás bude 24. ledna reprezentovat na okresním kole této olympiády v Lužánkách.  

[10. 12. 2018 08:27:29] [Lenka Menšíková - Učitel]
 • Vánoční setkání generací

Ve čtvrtek 6. 12. se vydali žáci 3.A na již tradiční návštěvu do Domova seniorů Ludmila na Táborské ulici.

Pro přítomné babičky si děti připravily pásmo koled, vánočních písní a básniček. Dětem pomáhal při zpěvu kytarový doprovod paní učitelky, doprovázely se také na drobné nástroje a dva šikovní třeťáčci se představili hrou na klavír čtyřručně. Bravo!

Obě generace si setkání příjemně užily, všichni jsme se naladili do vánoční atmosféry, babičky si s dětmi s chutí zapěly. Na závěr předali žáčci seniorkám vlastnoručně vyrobená přáníčka a popřáli jim hodně zdravíčka do nového roku.

A na jaře zase na viděnou! 

[6. 12. 2018 22:52:31] [Eva Pešková - Učitel]
 • Astronomická olympiáda
V měsíci listopad proběhlo školní kolo Astronomické olympiády. V kategorii 6. a 7. ročníku se zúčastnilo 30 žáků a úspěšných řešitelů bylo 29. Mezi nejlepší řešitelé patří: Filip Kasprzak, Veronika Polachová, Pavel Míča,Jakub Směšný. V kategorii 8. a 9. ročníku se zúčastnilo 25 žáků a postupujících do dalšího kola bylo 8 žáků. Na 1. místě se umístila Jana Juklíčková, 2. místo obsadily Olesja Nyjherová a Barbora Podlucká a 3. místo Hanka Špalková. Všem úspěšným řešitelům gratulejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole.
[6. 12. 2018 20:56:28] [Kateřina Kobrová - Učitel]
 • Večerní návštěva divadla

S žáky 9. ročníku jsme v rámci projektu Holocaust vyšli ve čtvrtek 29. listopadu do divadla Polárka na představení Naše třída. Divadlo je unikátní v postupné proměně postav, malých spolužáků z jedné třídy základní školy, v mostra vraždící své jinak nábožensky smýšlející známé, stejně jako v Polsku za 2. světové války, tím byla také hra inspirována. Žáci byli velmi překvapeni syrovostí a hlavně autentickou výpovědí divadla, představení patří dle mého názoru k jednomu z nejlepších zabývajících se touto náročnou problematikou. Velký dík patří deváťákům, že toto tříhodinové, psychicky těžké představení zvládli a společně ho poté byli schopni rozebrat ve škole. 

 

[6. 12. 2018 09:17:40] [Lenka Menšíková - Učitel]
 • Poděkování
Děkujeme všem rodičům za podporu a účast při našich vánočních akcích. Především manželům Netouškovým za zajištění vánočního stromu, p. Šarapatkovi za jeho transport k nám do školy, manželům Novým za překvapení v podobě umělého sněhu, p. Koktovi za ozvučení, Spolku rodičů za zajištění občerstvení. Dále děkuji kolegyním za přípravu a vedení dílen a jarmarku, provozním zaměstnancům za ozdobení stromečku, firmě Authentica za dodání vánočních ozdob, kuchařkám za upečení buchet a přípravu čaje a všem za vytvoření báječné vánoční atmosféry.
[6. 12. 2018 08:54:37] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Na Kuldovce už září stromeček
Adventní čas v naší škole je již tradičně prosycen spoustou příjemných aktivit, které žáky, jejich rodiče, pedagogy i zaměstnance školy naladí na příchod nejkrásnějších svátků v roce.
4. prosince si mohli rodiče odpočinout od předvánočního shonu během odpoledních dílniček, které pro ně připravily paní učitelky, vychovatelky a asistentky naší školy. Vyráběly se ozdoby z plsti, přírodnin a papíru, mnoho maminek ocenilo možnost nechat si udělat manikúru. Panovala velmi příjemná atmosféra, podpořená skvělou nabídkou občerstvení. V sále školy probíhal ve večerních hodinách vánoční minijarmark, kde si rodiče nakoupili nádherné výrobky žáků 1. stupně. Vánoční svícny, adventní věnce, ozdoby, lampičky, figurky sobů a sněhuláků prodávali sami žáci a zažili tak pocit úspěchu a ocenění. V 18 hodin se všichni přítomní shromáždili na školním dvoře. Kulturní program obstarali žáci 1. i 2. stupně pod vedením p. uč. Peškové a p. uč. Kuklínkové, netradiční vánoční zamyšlení přednesl p. uč. Krajčirovič. Ke všem přítomným promluvil místostarosta MČ Brno - Židenice pan Ing. Roman Vašina. Nejpříjemnější povinnost tohoto krásného večera patřila paní ředitelce Jedličkové, na jejíž pokyn se rozsvítil vysoký, košatý a bohatě nazdobený vánoční stromeček. Všem dětem (a nejen jim) udělal radost umělý sníh, který se v tu chvíli začal snášet ze střechy školy.
Následujícího dne se ve škole objevil Mikuláš, čert a andělé, kteří procházeli třídami 1. stupně a roznášeli s sebou radost a veselí.
V nejbližší době nás čeká 2. projektový den a následně předvánoční zájezd do Vídně.
Přejeme všem pohodové prožití adventu Úsměv
[5. 12. 2018 13:26:24] [Daniela Míčková - Učitel]
 • M - exkurze lodní dopravy Bystrc
Dne 19. 11. 2018 jsme se v rámci projektu PolyGram zúčastnili s pěti žáky M-exkurze pro 2. st. ZŠ Lodní doprava na Brněnské přehradě. Měli jsme možnost prohlédnout si loděnici a současně na „matematické procházce" plnit zajímavé a netradiční úkoly spojené s hledáním pokladu.
[29. 11. 2018 12:03:50] [Aleš Truksa - Učitel]
 • M-exkurze Mahenovo divadlo
V pátek 16.11. se pět žáků deváté třídy zúčastnilo zážitkové prohlídky Mahenova divadla jako odměnu za účast v matematických olympiádách. Žáci se měli možnost podívat v divadle do prostor, kam se běžný návštěvník nedostane, dozvěděli se od skvělého průvodce spoustu informací o divadlech v Brně a k tomu si jestě zahráli matematickou hru "Klíče od Mahenova divadla". Fotografie z této velmi zajímavé akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
[28. 11. 2018 17:38:27] [Radim Míček - Učitel]
 • M-exkurze DRFG Arena
Ve středu 21. 11. se šestice žáků 7. C vydala na matematickou exkurzi do hokejové haly brněnské Komety, tedy do DRFG Areny. Součástí matematické exkurze byla prohlídka haly, kabin hráčů, zázemí režie zápasů, VIP zóny, skyboxů, apod. Původně mělo být součástí návštěvy také shlédnutí tréninku hráčů Komety, ale ti (pro nás bohužel) byli zrovna v letadle z Finska:). Žáci během exkurze získali různé údaje o ledové ploše, ledu, hráčích, aréně, které pak využili při řešení úloh. Více ve Fotogalerii.
[28. 11. 2018 13:08:34] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • M-exkurze v Bystrci - lodní doprava
V pondělí 12.11. se někteří žáci 4. A a 4. B třídy vypravili do brněnského přístaviště. Během dopoledního programu zjistili, že matematika může být zábavná a potřebná v každodenním životě. Kromě zajímavých matematických úkolů si prohlédli lodní depo, prošli se po palubách starých i nových lodí a dověděli se spoustu praktických věcí, což dokumentují fotografie. 
[27. 11. 2018 14:23:56] [Hana Němečková - Učitel]
 • M-exkurze do Zoo Brno
V pondělí 7. listopadu se zúčastnilo pět žáků ze 7. A matematické exkurze, kterou připravilo Jihomoravském centrum pro mezinárodní mobilitu, v prostředí Zoo Brno.
Kromě hezkého počasí a zajímavých zvířat řešili žáci připravené pracovní listy se slovními úlohami, které byly situovány do prostředí zoo.
Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.
[27. 11. 2018 07:29:31] [Marian Čepil - Administrátor]
 • Postřehy a zpětná vazba deváťáků na letošní projekt Holocaust
Celý text novinky najdete v sekci Akce školy / Postřehy z akcí školy
[24. 11. 2018 21:10:24] [Lenka Menšíková - Učitel]
 • Projekt Holocaust u deváťáků byl doplněn návštěvou Osvětimi

Žáci 9. třídy i letos prošli během hodin a v rámci projektového dne různými aktivitami a čtením různých textů i sledováním dokumentů si mohli uvědomit dobu válečných let 1939 - 1945. Zabývali jsme se příčinou vzniku 2. světové války, válečnými lety, problematikou segregovaných osob a rasistickým chováním, které vedlo k vyvraždění zhruba 6 milionů židovských občanů během pouhých šesti let války. Tato hrůznost se nám v plné síle připomněla včera, kdy jsme s žáky navštívili památník Osvětim - Březinka. Vzdali jsme úctu zemřelým nejenom tím, že jsme nefotografovali, ale také naprosto tichou prohlídkou se skvělou průvodkyní se spoustou znalostí a zamyšlením se nad celou děsivou mašinérií a šílenstvím některých lidí. Pro řadu z nás to byla velmi emoční záležitost. Na tuto dobu bychom si měli vzpomenout i v dnešní době nejenom obecně v chování mezi lidmi, ale i během voleb, které nám přinášejí složitá rozhodnutí a nepodlehnutí planým slibům, že bude líp. Za to, jakým způsobem deváťáci zvládli projekt, exkurzi i zpětnou vazbu, jim tímto patří velký dík. Fotografie vznikla pouze tato... Ironický a urážlivý nápis, v překladu "Práce osvobozuje"...

 osvetim

[22. 11. 2018 16:27:28] [Lenka Menšíková - Učitel]
 • Pozvánka na Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, Minijarmark a dílničky pro rodiče

Srdečně Vás zveme na následující akce (podrobnější informace byly zaslány prostřednictvím Edookitu):
Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.

     

[22. 11. 2018 15:52:49] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Šesťáci v Anthroposu

Máme veliké štěstí, že se v Brně nachází v celé střední Evropě nejmodernější a nejlépe vybavené muzeum svého druhu - pavilon Anthropos zaměřený na vývoj člověka. Proto také každoročně toto muzeum navštěvujeme se žáky 6. tříd, kteří v 1. pololetí pracují na projektu Pravěk. Nejinak tomu bylo i letos.

Žáci si užili hodinovou komentovanou prohlídku, při níž si mohli osahat 30 000 let starý pěstní klín, viděli pravé zuby a kly mamutů, kopii Věstonické Venuše, hrob lovců mamutů a mnohé další. Poté pracovali ve skupinkách na pracovních listech.

Věřím, že návštěvy muzeí a podobné projekty zanechají v dětech živější obraz naší historie. 

Fotografie naleznete ve fotogalerii. 

[21. 11. 2018 18:19:53] [Daniela Míčková - Učitel]
 • Školní kolo dějepisné olympiády

V pondělí 19.11. proběhlo školní kolo DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY s tématem "Cesty za poznáním a obchodem".

Na 1. místě se umístil Štěpán Psota s 63,5 body ze 70 možných. Gratulujeme!

2. místo obsadila Zuzana Topinková a na 3. místě se shodně umístili Jana Juklíčková a Adam Zouhar. Všem zúčastněným děkujeme a Štěpánovi budeme držet palce při reprezentaci školy v okresním kole Úsměv 

[21. 11. 2018 11:31:05] [Daniela Míčková - Učitel]
 • Barevný podzim (spaní v ŠD)
V pátek 16. 11. 2018 se ve školní družině konala akce s názvem „Barevný podzim". Prvním úkolem dětí bylo vyrobit dle návodů, které od nás obdrželi, papírové broučky. Další činností bylo vytváření lampionů z barevného papíru, ozdobných drátků a barevných lepenek dle vlastní fantazie. Děti tvoření nadchlo a vytvořily krásné výrobky. V 18:30 jsme se přeměnili ve svatojánské broučky a vybaveni lampiony jsme se v průvodu prošli podvečerním Brnem. Po návratu zpět do školy jsme se shromáždili na školním dvoře a společně jsme básničkou broučky uspali. Ve 20:00 si děti připravily svá místa na nocování a s napětím očekávaly stezku odvahy, která byla nachystána po škole. Na stezce děti čekaly různé úkoly spojené s podzimem. Po návratu všech statečných ze stezky, děti ulehly do spacáků a uložily se ke spánku. Ráno si sbalily spacáky a osobní věci a po snídani odešly domů plné nevšedních zážitků.
[20. 11. 2018 12:24:17] [Lenka Mrhačová - Školní družina]
 • Preventivní program
Ve čtvrtek 15. 11. se žáci 9. ročníku zúčastnili preventivního programu s názvem "Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství", který se konal v Divadle Bolka Polívky. Tímto programem žáky zábavnou formou provázel nestárnoucí lékař a sexuolog MUDr. Radim Uzel.
[20. 11. 2018 12:19:18] [Lenka Mrhačová - Školní družina]
 • Výsledky městského kola matematické soutěže MATESO

Zveřejňujeme výsledky městského kola matematické soutěže Mateso konané 13. 11. v naší škole. Soutěže se zúčastnilo 230 žáků ze 46 základních škol z Brna a okolí, z nichž 143 se stalo úspěšnými řešiteli. Všem vítězům i úspěšným řešitelům gratulujeme!

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde. (V rámci GDPR zveřejňujeme výsledky pouze na prvních třech místech, dále úspěšné a další řešitele seřazené dle abecedy. Konkrétní výsledky jednotlivých žáků budeme v průběhu týdne posílat mailem na jednotlivé školy kontaktním vyučujícím). Zadání a řešení letošního ročníku naleznete v průběhu příštího týdne v sekci Mateso na našich stránkách.

Ceny pro vítěze a diplomy pro úspěšné řešitele si ocenění žáci mohou vyzvednout v týdnu od 26. 11. do 3. 12. v kanceláři naší školy vždy od 7.00 do 15.00. Je možné, aby ceny a diplomy pro žáky jedné školy vyzvedla jedna osoba, která je pak ostatním předá.

[20. 11. 2018 08:00:42] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • První pomoc pro 8. třídy
Žáci 8. třídy byli proškoleni studenty lékařské fakulty MU v oblasti první pomoci. Obsahem školení bylo se teoreticky a hlavně prakticky seznámit s kardiopulmonální resuscitacií a volání 155, se stavy ohrožující život jako krvácení a dušení a jak se zachovat při autonehodě.

Doufáme, že žáci budou připraveni zvládnout krizové situace, schopni podat první pomoc a tím zachránit život.

[19. 11. 2018 10:30:50] [Silvie Frimlová - Učitel]
 • Napsali o nás - Oslavy tří milníků
Článek o oslavách našich tří milníků si můžete přečíst v elektronické podobě Brněnského deníku.
[13. 11. 2018 16:20:08] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Pozvánka na hovorové hodiny
Srdečně zveme všechny rodiče na první letošní hovorové hodiny, které se budou konat už v pondělí 19. 11. od 14.30 do 17.30 hod. V této době můžete navštívit libovolného vyučujícího a informovat se o prospěchu, chování a návrhu čtvrtletního hodnocení Vašeho dítěte. Bližší informace o možnosti rezervace hovorových hodin obdrží všichni zákonní zástupci v Edookitu.
V době od 16.30 do 17.00 hod. proběhne třídní schůzka rodičů žáků 9. ročníku s informacemi k přijímacímu řízení na střední školy.
Kolegové mající částečný úvazek, budou k dispozici v kratší době a čas, kdy vám budou k dispozici najdete v přehledu rozmístění učitelů během hovorových hodin. Paní učitelka Hrbková nebude na hovorových hodinách z důvodu nemoci přítomna. Náhradní hovorové hodiny bude mít 26. 11.
Přehled rozmístění učitelů během hovorových hodin si můžete stáhnout zde.
[12. 11. 2018 11:33:57] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Mateso - městské kolo

Zítra se v naší škole koná městské kolo matematické soutěže MATESO. Naše škola bude v době od 13 do 14 hodin hostit více než 250 soutěžících z celého Brna a okolí. Soutěžící mohou přicházet od 12.15 hod. Upozorňujeme na komplikaci v dopravě - opravu zábrdovického mostu a s ní spojenou výluku v tramvajové dopravě. Informace o soutěži, objízdných trasách a další podrobnosti obdrželi organizátoři školních kol mailem minulý týden.
Z důvodu konání soutěže dojde ke zkrácení výuky a to tak, že všichni žáci budou končit 4. vyučovací hodinou. Více informací nalezenete opět v Edookitu.

[12. 11. 2018 11:29:20] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Velký úspěch v krajském kole Logické olympiády

V letošním roce se mezi nejlepší soutěžící celého kraje Logické olympiády v kategorii A (3.-5. ročník) probojovala Alice Skalková z 5. B. V krajském kole si vedla velmi dobře a vybojovala krásné 16. místo, což je v této náročné soutěži výborný úspěch! Gratulujeme! 

[12. 11. 2018 11:08:00] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Stravné na prosinec
Seznam plateb na prosinec 2018 si můžete prohlédnout zde. Číslo účtu školní jídelny je 108 448 720/0300.
[12. 11. 2018 10:44:02] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Záložky do knih putovaly na Slovensko

V rámci hodin českého jazyka jsme se letos rozhodli zapojit do mezinárodního projektu Záložky do knih. Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásily u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven 2018 již 9. ročník projektu Záložka do knihy spojuje školy, jehož letošním téma bylo Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice. Cílem projektu je vzbudit u žáků zájem o čtení a výměna vytvořených záložek s partnerskou školou, která nám byla organizátory přidělena. Do tohoto projektu se zapojilo asi tisíc základních škol v Česku i na Slovensku.

Společně s žáky 6. A a 6. B jsme během slohových a literárních hodin četli brněnské pověsti a tyto pověsti zpracovávali do podoby záložek do knih. Každá záložka měla stručně shrnout přečtenou pověst a doprovodila ji ilustrace. Fantazie žáků byla obrovská. Partnerskou školou se stala ZŠ a MŠ Nová Bošáca, kam nyní záložky poštou putují. Těšíme se na záložky od našich slovenských kamarádů! 

 

[2. 11. 2018 08:21:30] [Lenka Menšíková - Učitel]
 • Školní kolo Matesa

Ve středu 24. 11. 2018 proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Mateso, která je určena pro žáky pátých tříd. Žáci řešili celkem 15 úloh a ti, kterým se povedlo vyřešit 8 a více příkladů, se stali úspěšnými řešiteli. Všichni úspěšní řešitelé byli přihlášeni do městského kola, které se bude konat 13. 11. 2018 na naší škole. Z přihlášených žáků organizátoři po získání výsledků ze všech zúčastněných škol vyberou postupující žáky.
Výsledky z našeho školního kola:
1. Andrea Nedvědová 5. A
1. Vanessa Kubátová 5. A
3. Petr Mihola 5. B
3. Alice Skalková 5. B  

Další úspěšní řešitelé: Tobiáš Šarišský, Metoděj Němeček, Tina Kedziorová, Jan Szombath.
Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v městském kole!

[2. 11. 2018 07:43:27] [Marian Čepil - Administrátor]
 • Pozvánka na workshop pro rodiče
[31. 10. 2018 14:03:44] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Psali o našich prvňáčcích v tisku
[31. 10. 2018 11:00:30] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Velkolepé oslavy tří výročí
Celý text novinky najdete v sekci Akce školy / Postřehy z akcí školy
[26. 10. 2018 12:11:43] [Daniela Míčková - Učitel]
 • Balónky na oslavu 100. výročí republiky

Dnes dopoledne jsme společně s žáky naší školy na dvoře vypustili 100 balónků symbolizujících oslavu výročí naší republiky. Na každém balónku byla zavěšená kartička. PROSÍME VŠECHNY NÁLEZCE KARTIČKY - NAPIŠTE NÁM (mail: oslavy@zskuldova.cz), KDE JSTE KARTIČKU NALEZLI, NEBO NÁM JI PŘINESTE ZPĚT DO ŠKOLY. Velmi nás zajímá, kam naše balónky doputovaly. Za Vaši zpětnou vazbu Vás u nás ve škole čeká malý dárek. Zavzpomínejte s námi na důležitý mezník našich dějin. Děkujeme! 

 

[26. 10. 2018 11:17:39] [Lenka Menšíková - Učitel]
 • Oslavy tří milníků

Ve čtvrtek 25. 10. jsme se společně s žáky přenesli do začátku minulého století. Dětem jsme alespoň trošku přiblížili školu a učitele té doby, názvy předmětů a jejich obsah. Atmosféra ve škole byla velmi sváteční a potěšilo nás, kolik žáků se připojilo k tomuto historickému okamžiku a přišlo v dobovém oblečení.
Odpoledne jsme se přenesli k lípě, kde jsme společně s rodiči a hosty oslavili tři milníky v naší historii. Nejprve jsme odhalili pamětní desku naší lípy, kterou před 50 lety vysadili žáci a učitelé naší školy. Poté jsme k oslavám připojili také závěr oslav 85. výročí založení Tyršovy základní školy. U této příležitosti promluvil pamětník pan Jan Kouřil, který zde v roce 1940 začínal svoji pedagogickou kariéru. Vzpomínky pana Kouřila byly úžasné a ve spojení s jeho úctyhodným věkem 98 let zanechaly ve všech posluchačích velký dojem. Dalšími váženými hosty byly dcery pana školníka Ševčíka, které ve škole před válkou bydlely a starší z nich v roce 1941 začala navštěvovat 1. třídu. Došlo tak ke krásnému setkání žákyň a učitele.
Poté jsme slavnostně přestřihli pásku k otevření zrekonstruované školy a zahájili oslavy 100. výročí vzniku ČSR společně s účastníky akce. Na školním dvoře pak mohli účastníci připojit svoji vzpomínku na časovou osu azanechat tak značku v naší 100leté historii.
Děkujeme všem návštěvníkům za účast na našich oslavách, vzácným hostům - p. Kouřilovi, p. Ševčíkové a p. Karáskové, za to, že si udělali čas a připojili se k nám. Dále děkujeme rodičům, kteří nám pomáhali s realizací (p. Koktovi, p. Hájkové, p. Vlahovičové, p. Netouškové a Spolku rodičů a dalším), MČ Brno-Židenice za příspěvek na výrobu pamětní desky, p. Truksovi za výrobu pamětní desky, firmě Authentica za přípravu časové osy, firmě Kácení Šarapatka za ošetření lípy, nadaci Stromy svobody za umožnění realizace sbírky a všem zaměstnancům a žákům za pomoc s přípravou a organizací akce.

   

[26. 10. 2018 10:54:03] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Přírodovědný klokan
Dne 11. 10. proběhla soutěž Přírodovědný klokan, zaměřená na logické a vědomostní znalosti z matematiky, fyziky, zeměpisu a přírodopisu. Zúčastnilo se 35 žáků z 8. a 9. ročníku. Nejlepší řešitelé 1. místo Karolina Váňová a Jenda Mikyska, 2. místo Olesja Nyjherová a 3. místo Jana Juklíčková a Ela Chocholáčová. Všem výhercům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v daších soutžích. 
[22. 10. 2018 13:28:04] [Kateřina Kobrová - Učitel]
 • Matematické exkurze 3.- 4. tříd

Ve středu 17. října vyrazilo 10 šikovných "matematiků" ze 3. tříd do ZOO Brno. Zde pro ně připravilo Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu první Matematickou exkurzi (další 3 M-exkurze budou v krátkém čase následovat), tentokrát do světa zvířat.

Akce trvala celé dopoledne. Hned ráno všechny přivítala u vstupu do ZOO milá paní průvodkyně a papoušek Eda. Při řešení matematických "oříšků" všem ochotně pomáhal i pan učitel, který připravil pro děti zvídavé a zároveň nelehké pracovní listy z oblasti života zvířat.

Čas rychle utekl a po 13. hodině jsme s dětmi velmi neradi zamávali lví rodince, nakrmili surikaty nevábnými červíky a pelášili na tramvaj, která nás za půl hodiny dovezla ke škole. Tam už na nás čekal velmi chutný oběd. Však také všem na čerstvém vzduchu pěkně vyhládlo. Děti, které byly plné dojmů, sdělovaly zážitky všem okolo a druhý den pak pokračovaly ve sdělování před svými spolužáky. Už se všichni těší, že si společně pracovní "zoologické" listy zkusí vyřešit.

Tento nápaditý projekt JCMM pokračuje ve 3. třídách návštěvou v hokejové DRFG Aréně. I čtvrťáci si přijdou na své. V rámci M - exkurzí je totiž čeká návštěva Mahenova divadla a jeho zákulisí a dále prověří lodní dopravu v depu MHD na Brněnské přehradě.

 

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii. 

[18. 10. 2018 23:52:51] [Eva Pešková - Učitel]
 • Den přírodních věd
Ve středu 10. 10. se konala v ZOO Brno soutěž "Den přírodních věd", kterou pořádala SPŠCh Brno. Naši školu reprezentovala 3 tříčlenná družstva ze třídy 8. B. Nejlepší skupina se umístila na 10. místě z celkového počtu 82 družstev.
[16. 10. 2018 20:31:02] [Lenka Mrhačová - Školní družina]
 • Pasování prvňáčků

Ve čtvrtek 4. 10. se děti z 1. třídy, které navštěvují školní družinu, zúčastnily akce s názvem "Pasování prvňáčků", která se uskutečnila v knihovně Jiřího Mahena na Staré Osadě. Děti pasoval pan král, starosta Mgr. René Novotný, za asistence Sáry Tiché a Zuzany Topinkové - princezen z 9. třídy.

 

[16. 10. 2018 20:15:34] [Lenka Mrhačová - Školní družina]
 • Stravné na listopad
Seznam plateb na listopad 2018 si můžete prohlédnout zde. Číslo účtu školní jídelny je 108 448 720/0300.
[12. 10. 2018 14:49:17] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Pozvánka na akci Spolku rodičů
[8. 10. 2018 11:25:34] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Pozvánka na oslavu tří milníků
[4. 10. 2018 14:19:31] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Branný závod
Dne 5. 9. 2018 se žáci 2. stupně zúčastnili Branného závodu na sportovišti za Anthroposem. Zavodníci absolvovali trať, kde je čekalo 6 stanovišť. Museli prokázat znalosti a dovednosti z ochrany člověka za mimořádných událostí, obrany státu, střelbu z airsoftových pistolí, hod granátem a běh přes překážky. Úspěšné družsto žáků 7. ročníku ve složení Tereza Novotná, Tomáš Drobek, Kryštof Šimůnek a Tobiáš Svoboda nás dále reprezentovalo v závodu brněnských škol dne 21. 9. 2018 a skončilo na krásném 4. místě. Soutěžícím gratulujeme .
[1. 10. 2018 13:17:47] [Kateřina Kobrová - Učitel]
 • Vyhlášení ředitelského volna
Ředitelka školy vyhlašuje na pátek 5. 10. 2018 v souladu s § 24, odst. 2 Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro žáky z provozních důvodů - konání komunálních voleb v budově školy. Provoz školní družiny bude v případě zájmu (min. 15 dětí) zajištěn v době od 7:00 do 16:00 hod. Školní jídelna nebude v provozu. Bližší informace byly rodičům zaslány prostřednictvím školního informačního systému Edookit.
[17. 9. 2018 14:08:53] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Ohlédnutí za třídními schůzkami
V pondělí 10. 9. se konaly první třídní schůzky v tomto školním roce. Jsme rádi, že jste si našli čas a přišli se seznámit s novinkami a plány na letošní školní rok. Děkujeme všem rodičům, kteří se třídních schůzek zúčastnili. Rodičům, kteří se nemohli dostavit, jsme zaslali nejdůležitější body z programu třídních schůzek zprávou přes Edookit.
[17. 9. 2018 14:05:06] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Stravné na říjen
Seznam plateb na říjen 2018 si můžete prohlédnout zde. Číslo účtu školní jídelny je 108 448 720/0300.
[12. 9. 2018 14:26:47] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Logická olympiáda - přihlašování
I v letošním školním roce se mohou žáci zúčastnit Logické olympiády. Jedná se o soutěž pořádanou Mensou České republiky, založenou na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost logického uvažování.
Zájemci se mohou přihlašovat do konce září na adrese: http://www.logickaolympiada.cz/vstup_pro_zaky/.
Termíny jednotlivých kol pro jednotlivé kategorie a další informace naleznete na stránkách této soutěže: http://www.logickaolympiada.cz/
Soutěžící mohou plnit zadané úkoly doma, potřebný je pouze počítač a připojení k internetu.
Více informací obdrželi žáci i rodiče v Edookitu.
[6. 9. 2018 12:29:26] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Pozvánka na 1. třídní schůzky
Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na 1. třídní schůzky v tomto školním roce. Budou se konat v pondělí 10. 9. od 16:30 hod. Protože náplní schůzek budou především organizační záležitosti týkající se chodu školy a informace pro danou třídu, budou během třídních schůzek ve škole přítomni pouze třídní učitelé.
Pokud byste měli zájem hovořit s některým z netřídních učitelů, dohodněte si s ním telefonicky, prostřednictvím Edookitu, nebo mailem individuální schůzku.
Program třídních schůzek:
1. Informace třídního učitele - novinky v organizaci výuky dané třídy (předměty, vyučující), učební plán, pomůcky, školní řád, vnitřními řády ŠJ a ŠD, apod.
2. Žákovníček (1. stupeň), elektronická ŽK a třídní kniha
3. Omlouvání žáků - avíza, omlouvání absence, žádosti o uvolnění
4. Plán akcí školy a třídy na školní rok 2018/19 (projekty školy, výlety, ŠvP, projektové dny, ovoce a mléko do škol, sběr papíru, kroužky, objednávkový systém na hovorové hodiny, GDPR, pozvánka na oslavy 100. výročí vzniku ČSR a další)
5. Informace o možnostech získávání informací o dění ve škole a proběhlých i plánovaných inovacích
6. Informace Spolku rodičů
7. Diskuse, různé

[4. 9. 2018 21:16:41] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Organizace začátku školního roku
V pondělí 3. 9. začínáme v 9:00 hod. Slavnostním zahájením školního roku na školním dvoře. Po skončení programu na školním dvoře půjdou žáci s třídními učiteli do tříd (prvňáčky mohou do třídy doprovázet rodiče), kde proběhne třídnická hodina. Předpokládaný konec okolo 10:00 hod. na 1. i 2. stupni.

V pondělí 3. 9. se ve škole nevaří.

V úterý 4. 9. bude probíhat výuka ve třídách s třídními učiteli - vydávání učebnic, třídnické záležitosti. Prvňáčci budou mít 2 vyučovací hodiny, 2.-5. ročník 4 vyuč. hodiny (odcházet na oběd budou v průběhu čtvrté hodiny a přesný konec výuky sdělí žákům třídní učitelé v pondělí) a 6.-9. ročník 5 vyuč. hodin.
Ve středu 5. 9. bude mít 1. stupeň první dvě vyuč. hodiny ještě třídnické (rozdávání učebnic, pomůcek apod.), od 3. vyuč. hodiny se již bude učit podle rozvrhu.
2. stupeň se ve středu zúčastní branného závodu, který byl přeložen z konce minulého školního roku. Učitelé žákům sdělí informace k místu a času srazu v pondělí. Zároveň obržíte zprávu prostřednictvím Edookitu.

Od čtvrtka 6. 9. se již bude vyučovat podle rozvrhu.

[30. 8. 2018 08:50:55] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Provoz školní družiny na začátku školního roku
V pondělí 3. 9. je provoz školní družiny od 7:00 do 16:00 hod. Děti přihlášené do ŠD odcházejí po skončení výuky do družiny v doprovodu třídní učitelky. Školní jídelna nevaří.
V případě dotazů se obracejte na vedoucí školní družiny Mgr. Lenkou Mrhačovou nebo na vychovatelky jednotlivých oddělení.

V ostatní dny již funguje školní družina v normální provozní době. Děti, které nepůjdou v daný den (dny) do ŠD, ale jsou do ní přihlášeny, musí mít písemnou omluvenku.
Prosíme rodiče o upřesnění odchodu ze ŠD (čas a zda dítě odchází samo nebo v doprovodu).

Platba ŠD:
Měsíční poplatek je stanoven ve výši 120,-Kč. Poplatek za ŠD se platí pololetně (tzn. 600,-Kč).
Možnosti platby:
- převodem na účet školy
- hotově u paní hospodářky.
Variabilní symbol obdrží děti v 1. týdnu školy.
První pololetí je nutné uhradit do konce září, druhé pololetí do konce ledna.

Do školní družiny si děti nosí:
- deníček
- sportovní oblečení (děti si jej nechávají v šatnách)

[30. 8. 2018 08:46:39] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Rozvrh hodin
V současné době finalizujeme rozvrh hodin a zveřejníme jej během několika dnů.
[20. 8. 2018 10:28:09] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Informace pro strávníky
 • Podrobné informace bylay zaslány strávníkům prostřednictvím Edookitu.
 • Obědy na měsíc září lze vyřídit od 27. 8. do 31. 8. 2018 vždy od 8.00 do 12.00 hod. nebo dle telefonické domluvy. Obědy se neplatí v hotovosti, ale pouze převodem nebo složenkou. Platba musí být připsána na účet školní jídelny (ŠJ) do 31. 8. 2018. Při pozdější platbě je nutné předložit vedoucí ŠJ doklad o zaplacení.
 • Číslo účtu školní jídelny 108 448 720/0300 (pozor!, nezaměňujte s účtem školy!). Každý strávník má přidělen variabilní symbol, který jej identifikuje. Pokud při platbě není správně uveden VS, může se stát, že vaše platba bude zaúčtována na konto jiného strávníka, u trvalého příkazu je také nutný VS.
 • Prosíme rodiče, aby předem zavolali na tel. 545 425 078 (pí Řičánková) nebo napsali mail na adresu iricankova@zskuldova.cz. Z časových důvodu je možné konzultovat obědy i po telefonu.
 • Dítě se nemůže stravovat ve školní jídelně, pokud neodevzdalo přihlášku ke stravování (platí pro nové strávníky), nemá zaplacené obědy do 25. dne předchozího měsíce (neplatí pro platby na září) a zakoupený čip.
 • Přihlášku lze stáhnout z našich webových stránek a vyplněnou odevzdat vedoucí ŠJ. Rodiče, kteří budou platit trvalým příkazem nebo budou mít souhlas k inkasu, odevzdají kopii dokladu o jejich zřízení vedoucí ŠJ. Přihlášku ke stravování (vyplněnou a podepsanou) i kopii dokladu o jejich zřízení lze naskenovat a poslat mailem na adresu vedoucí ŠJ nebo v obálce na její jméno hodit do schránky u hlavního vchodu do školy.
 • Seznam plateb (kromě nových žáků) bude vyvěšen od 13. 8. 2018 na dveřích u hlavního vchodu a na webových stránkách školy.
 • Dle vyhlášky jsou strávníci zařazování do kategorie na porci hlavního jídla dle věku a na dobu školního roku (období od 1. 9. do 31. 8.), ve kterém dosahují věku příslušné kategorie. Z toho vyplývá, že žáci, kteří dovrší v daném školním roce 11 nebo 15 let, platí již celý tento školní rok vyšší částku na stravné.
 • Doporučená měsíční platba pro trvalé příkazy:
  I. kat. (7-10 let): 26,-Kč/oběd, 600,- Kč/měsíc
  II. kat. (11-15 let): 29,-Kč/oběd, 650,- Kč/měsíc
  III. kat. (15 a více let): 33,-Kč/oběd, 750,- Kč/měsíc
 • Trvalý příkaz si nastavte od srpna 2018 (splatnost 15. dne v měsíci) do května 2019 dle kategorií.
 • Začínáme vařit od 4. 9. 2018.
[10. 8. 2018 12:09:34] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Seznam plateb na září 2018
Seznam plateb na září 2018 si můžete prohlédnout zde. Číslo účtu školní jídelny je 108 448 720/0300.
[10. 8. 2018 11:53:43] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Rekonstrukce opět v plném proudu

Letošní prázdniny jsou pro naši školu opět plné oprav. Probíhá druhá a závěrečná etapa obnovy fasády - dochází k čištění, penetraci a nátěru fasády díky dotaci v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Dále probíhá šestá a také závěrečná výměny oken. Obě tyto akce zajišťujeme díky podpoře našeho zřizovatele. Po dokončení těchto opav bude plášť celé budovy opravený a vynikne působivý funkcionalistický vzhled naší školy. Z vlastních zdrojů realizujeme vybudování nové učebny a kabinetu z bytu školníka v křídle Kuldova a také úpravy některých kabinetů.
V tomto okamžiku je škola zahalena do lešení a pohybují se zde skupiny řemeslníků. Jak se situace vyvíjí se můžete podívat na našem školním facebooku.

         

[23. 7. 2018 08:44:18] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Zveřejňujeme seznamy pomůcek pro jednotlivé ročníky na školní rok 2018/19
Zveřejňujeme seznamy pomůcek, které budou žáci jednotlivých tříd potřebovat v novém školním roce. Připomínáme žákům, že je možné ve většině předmětů pokračovat v rozepsaných sešitech a upozorňujeme, že není vhodné vyhazovat pracovní sešity, především pokud nejsou doplněné až do konce. Zřejmě v nich budete pokračovat, příp. z nich můžete látku opakovat.

Seznamy pomůcek pro jednotlivé třídy si stáhnete kliknutím na název ročníku, který bude žák od září navštěvovat. Některé odkazy zatím nejsou aktivní, budeme je postupně do konce týdne doplňovat.
1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník, Školní družina.

Na začátku školního roku budou žákům také hromadně nakoupeny pracovní sešity a další pomůcky (např. do praktických činností), o čemž vás budou informovat třídní učitelé nebo příslušní vyučující.

Prosíme rodiče, kteří mají možnost darovat zbytkový materiál (látky, dřevo, železo, plast ...) pro využití v pracovních činnostech, aby se spojili s paní učitelkou Kobrovou. Děkujeme.

[17. 7. 2018 15:44:51] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Ošetření lípy svobody

V závěru školního roku v pondělí 18. 6. proběhlo arboristické ošetření naší lípy svobody v parčíku před školou. Ošetření se ujala firma Kácení Šarapatka s.r.o. Před samotným ošetřením jsme se s žáky školy sešli u lípy a dověděli se informace o tom, proč se stromy musí ošetřovat, jak se pozná, kdy je ošetření nutné, jaký vliv má místo výsadby na následný růst stromu a také jakým způsobem se stromy ošetřují. Poté se pan Šarapatka vnořil do koruny stromu a provedl odborné ošetření. Také nás ubezpečil, že lípa je ve výborném stavu a potřebuje jen drobné zásahy, aby nedocházelo k jejímu přetěžování na jedné straně. Firma Kácení Šarapatka s.r.o. provedla toto ošetření formou dárcovství ve spolupráci s Nadací Partnerství. Děkujeme.

 

[10. 7. 2018 11:52:07] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Pod napětím
V 2. pololetí jsme opět zahájili celoroční vědomostní soutěž pro žáky 2. stupně s názvem Pod napětím. Vzhledem k zvyšujícímu se počtu tříd jsme změnili systém jednotlivých klání. Jednotlivé třídní týmy se utkaly s nalosovanými soupeři a prověřily svoje znalosti v širokém spektru otázek. Pod vedením p. uč. Míčka se bojovalo o první místo až do posledních duelů. Nakonec se vítězem stalo družstvo 9. A, na 2. místě skončila 9. B a 3. místo vybojovala 6. C.
Vítězům gratulujeme!
[10. 7. 2018 11:44:06] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Aktualizace webových stránek
V současné době probíhá každoroční aktualizace údajů na webových stránkách školy. Z těchto důvodů mohou být některé odkazy zastaralé nebo nefunkční. Taktéž informace o předmětech, třídách a vyučujících. Práce by měly být ukončeny do poloviny září. Děkujeme za pochopení.
[6. 7. 2018 16:51:20] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Matematik školy
Letos po deváté v řadě jsme na Slavnostním ukončení školního roku vyhlašovali vítěze soutěže Matematik školy. Tato celoroční soutěž pro žáky 2. stupně vyplývá ze zaměření školy a její snahou je ocenit žáky za jejich práci a úspěchy v hodinách matematiky a matematických, šachových, nebo logických soutěžích. Jednotlivé aktivity jsou bodovány členy předmětové komise matematiky a na závěr školního roku vyhlašujeme vítěze, kteří obdrží zajímavé ceny.
V letošním ročníku byla soutěž genderově vyrovnaná, protože jsme na prvních místech měli tři dívky a tři chlapce. V kategorii 6. - 7. tříd se na 1. místě umístil Vítek Holík (6. C), na 2. místě Dorka Poláková (7. B) a na 3. místě Petr Prudil (6. C). V kategorii 8. a 9. tříd se už po několikáté objevily stejné tváře, jen si občas prohazovaly pořadí, letos tedy na 1. místě Lea Fojtová, na 2. místě Radka Fojtová a na 3. místě skončil Michal Havlíček (všichni 9. B). Všem ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů nejen v matematice:).
[4. 7. 2018 13:19:10] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Absolventská vystoupení
Žáci devátého ročníku naší školy se loučí se studiem na základní škole absolventskými vystoupeními. Tato tradice probíhá již 9. rokem. Příprava na těchto vystoupení probíhala individuálně během 2. pololetí a pak především na přelomu května a června po přijímacích zkouškách na SŠ.
Ve středu 13. června mohli dopoledne celé vystoupení vidět žáci 7. a 8. tříd naší školy a odpoledne i rodiče a ostatní hosté z řad přátel školy či bývalých žáků. Na podiu se postupně vystřídalo 10 skupin deváťáků s pestrou nabídkou témat. Jen pro zajímavost uvádíme jejich výčet: Školní jídelna, Paranormální jevy, České vynálezy, Politika, 3D, Vodník, Svoboda, Pedagogická konstrukce identity, Tyrš Wars a Hrátky s vysokým napětím.
Všechna absolventská vystoupení se vydařila, deváťáci se opět výborně poprali s trémou, moderátoři vtipně provázeli celým programem a diváci se mnohé dověděli a napětí bylo znát nejen u poslední prezentace, ale po celou dobu vystoupení . Odměnou byl potlesk nejen spolužáků, ale všech hostů, kteří si udělali odpoledne čas a přišli se na ně podívat. Více najdete ve Fotogalerii 2017/18.
Všichni diváci nakonec hlasovali o nejzdařilejší prezentaci a součtem hlasů diváků se na prvních místech umístili tito:

1. místo: TYRŠ WARS - Tomáš Boreš, Jirka Šuster, Robin Vacek a Ondra Železný
2. místo: HRÁTKY S VYSOKÝM NAPĚTÍM - Michal Havlíček, Martin Nastoupil a Tomáš Sitarčík
3. místo: VODNÍK - Míša Bedrnová, Lea Fojtová, Radka Fojtová, Aneta Resslerová a Iva Střelská
Za odměnu dostali vítězové volňásky do multiplexu, aby si také užili kulturní zážitek, který jim tentokrát připraví někdo jiný .

[4. 7. 2018 13:09:53] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Ocenění talentovaných žáků
Ve středu 20. 6. byli žáci pozváni do Sněmovního sálu brněnského magistrátu k předání ocenění talentovaným žákům základních škol města Brna, kteří se umístili na prvních třech místech v městských kolech předmětových soutěží.
Za naši školu získal toto ocenění Kryštof Šimůnek z 6. C.
Blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.
[4. 7. 2018 12:32:08] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Úřední hodiny během hlavních prázdnin
V termínech od 2. 7. do 13. 7. a od 27. 8. do 31. 9. v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod.

Od 16. 7. do 24. 8. jsou stanoveny úřední hodiny školy každou středu od 8.00 do 12.00 hod.

[4. 7. 2018 12:29:51] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Krásné prázdniny

Máme za sebou další školní rok plný vzdělávání, ale také zážitků a oslav 85. výročí založení naší školy. Opět na tomto místě a v tento čas děkujeme všem žákům, rodičům a přátelům školy za přízeň a důvěru v právě skončeném školním roce a přejeme všem krásné léto plné dobrodružství, zábavy, zážitků a nových přátelství.
Našim zaměstnancům děkujeme za jejich celoroční práci a přejeme jim, aby si příjemně odpočali a načerpali dostatek energie a elánu pro příští školní rok:).

[3. 7. 2018 08:47:43] [Michaela Jedličková - Ředitel]

 

Starší záznamy: Školní rok 2017/2018