Dnes je 19. 09. 2019
Svátek má Zita
Asynchronous e-learning system

Aktuality

 • Stravné na říjen
Seznam plateb na říjen 2019 si můžete prohlédnout zde. Číslo účtu školní jídelny je 108 448 720/0300.
[12. 9. 2019 09:57:10] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Logická olympiáda
I v letošním školním roce se žáci mohou zúčastnit Logické olympiády. Jedná se o soutěž pořádanou Mensou České republiky, založenou na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží,
protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost logického uvažování.
Zájemci se mohou přihlašovat do 30. září na adrese: http://www.logickaolympiada.cz/vstup_pro_zaky/.
Termíny jednotlivých kol pro jednotlivé kategorie a další informace naleznete na stránkách této soutěže: http://www.logickaolympiada.cz/

Soutěžící mohou plnit zadané úkoly doma, potřebný je pouze počítač a připojení k internetu.

Základní kolo pro:
kategorii A - žáci prvního stupně ZŠ proběhne ve dnech 1. - 7. října 2019,
kategorii B - žáci druhého stupně ZŠ proběhne ve dnech 8. - 14. října 2019,
kategorii A1 a A2 - žáci první a druhé třídy ZŠ proběhne ve dnech 22. - 28. října 2019

[9. 9. 2019 08:09:56] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Pozvánka na 1. třídní schůzky
Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na 1. třídní schůzky v tomto školním roce. Budou se konat v pondělí 9. 9. od 16:30 hod. Protože náplní schůzek budou především organizační záležitosti týkající se chodu školy a informace pro danou třídu, budou během třídních schůzek ve škole přítomni pouze třídní učitelé.
Pokud byste měli zájem hovořit s některým z netřídních učitelů, dohodněte si s ním telefonicky, prostřednictvím Edookitu, nebo mailem individuální schůzku.
Program třídních schůzek:
1. Informace třídního učitele - novinky v organizaci výuky dané třídy (předměty, vyučující), učební plán, rozvrh, pomůcky, školní řád, vnitřními řády ŠJ a ŠD, apod.
2. Žákovníček (1. stupeň), elektronická ŽK a třídní kniha
3. Omlouvání žáků - avíza, omlouvání absence, žádosti o uvolnění
4. Plán akcí školy a třídy na školní rok 2019/20 (projekty školy, výlety, ŠvP, projektové dny, ovoce a mléko do škol, sběr papíru, kroužky, objednávkový systém na hovorové hodiny a další)
5. Informace o možnostech získávání informací o dění ve škole a proběhlých i plánovaných inovacích
6. Informace Spolku rodičů
7. Diskuse, různé

[9. 9. 2019 07:48:31] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Organizace 1. týdne školního roku
V pondělí 2. 9. začínáme v 9:00 hod. Slavnostním zahájením školního roku na školním dvoře. Po skončení programu na školním dvoře půjdou žáci s třídními učiteli do tříd (prvňáčky mohou do třídy doprovázet rodiče), kde proběhne třídnická hodina. Předpokládaný konec okolo 10:00 hod. na 1. i 2. stupni.
V pondělí 2. 9. se ve škole nevaří.
V úterý 3. 9. bude probíhat výuka ve třídách s třídními učiteli - vydávání učebnic, třídnické záležitosti. Prvňáčci budou mít 2 vyučovací hodiny, 2.-5. ročník 4 vyuč. hodiny (odcházet na oběd budou v průběhu čtvrté hodiny a přesný konec výuky sdělí žákům třídní učitelé v pondělí)
a 6.-9. ročník 5 vyuč. hodin.
Ve středu 4. 9. bude výuka s třídními učiteli do 10.00 hod., pak následuje výuka podle rozvrhu bez odpoledního vyučování (tzn. výuka končí nejpozději 6. vyuč. hod.)
Od čtvrtka 5. 9. se již bude vyučovat podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování. Týden od 2. 9. je LICHÝ (tedy opačně než v kalendáři).
[28. 8. 2019 15:59:16] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Provoz školní družiny na začátku školního roku

Informace byly zaslány rodičům prostřednictvím Edookitu.

V pondělí 2. 9. je provoz školní družiny od 7:00 do 16:00 hod. Děti přihlášené do ŠD odcházejí po skončení výuky do družiny v doprovodu třídní učitelky. Školní jídelna nevaří.
V případě dotazů se obracejte na vedoucí školní družiny Mgr. Lenkou Mrhačovou nebo na vychovatelky jednotlivých oddělení.
V ostatní dny již funguje školní družina v normální provozní době. Děti, které nepůjdou v daný den (dny) do ŠD, ale jsou do ní přihlášeny, musí mít písemnou omluvenku.
Prosíme rodiče o upřesnění odchodu ze ŠD (čas a zda dítě odchází samo nebo v doprovodu).

Platba ŠD:
Měsíční poplatek je stanoven ve výši 120,-Kč. Poplatek za ŠD se platí pololetně (tzn. 600,-Kč).
Možnosti platby:
- převodem na účet školy
- hotově u paní hospodářky.

Variabilní symbol obdrží děti v 1. týdnu školy.
První pololetí je nutné uhradit do konce září, druhé pololetí do konce ledna.

Do školní družiny si děti nosí:
- deníček
- sportovní oblečení (děti si jej nechávají v šatnách)

[28. 8. 2019 15:57:24] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Informace pro strávníky
 • Podrobné informace byly zaslány strávníkům prostřednictvím Edookitu.
 • Obědy na měsíc září lze vyřídit od 26. 8. do 30. 8. 2019 vždy od 8.00 do 12.00 hod. nebo dle telefonické domluvy. Obědy se neplatí v hotovosti, ale pouze převodem nebo složenkou. Platba musí být připsána na účet školní jídelny (ŠJ) do 30. 8. 2019. Při pozdější platbě je nutné předložit vedoucí ŠJ doklad o zaplacení.
 • Číslo účtu školní jídelny 108 448 720/0300 (pozor!, nezaměňujte s účtem školy!). Každý strávník má přidělen variabilní symbol, který jej identifikuje. Pokud při platbě není správně uveden VS, může se stát, že vaše platba bude zaúčtována na konto jiného strávníka, u trvalého příkazu je také nutný VS.
 • Prosíme rodiče, aby předem zavolali na tel. 545 425 078 (pí Řičánková) nebo napsali mail na adresu iricankova@zskuldova.cz. Z časových důvodu je možné konzultovat obědy i po telefonu.
 • Dítě se nemůže stravovat ve školní jídelně, pokud neodevzdalo přihlášku ke stravování (platí pro nové strávníky), nemá zaplacené obědy do 25. dne předchozího měsíce (neplatí pro platby na září) a zakoupený čip.
 • Přihlášku lze stáhnout z našich webových stránek a vyplněnou odevzdat vedoucí ŠJ. Rodiče, kteří budou platit trvalým příkazem nebo budou mít souhlas k inkasu, odevzdají kopii dokladu o jejich zřízení vedoucí ŠJ. Přihlášku ke stravování (vyplněnou a podepsanou) i kopii dokladu o jejich zřízení lze naskenovat a poslat mailem na adresu vedoucí ŠJ nebo v obálce na její jméno hodit do schránky u hlavního vchodu do školy.
 • Seznam plateb (kromě nových žáků) bude vyvěšen vždy v první polovině měsíce na dveřích u hlavního vchodu a na webových stránkách školy.
 • Dle vyhlášky jsou strávníci zařazování do kategorie na porci hlavního jídla dle věku a na dobu školního roku (období od 1. 9. do 31. 8.), ve kterém dosahují věku příslušné kategorie. Z toho vyplývá, že žáci, kteří dovrší v daném školním roce 11 nebo 15 let, platí již celý tento školní rok vyšší částku na stravné.
  Doporučená měsíční platba pro trvalé příkazy:
  I. kat. (7-10 let): 26,-Kč/oběd, 600,- Kč/měsíc
  II. kat. (11-15 let): 29,-Kč/oběd, 650,- Kč/měsíc
  III. kat. (15 a více let): 33,-Kč/oběd, 750,- Kč/měsíc
 • Trvalý příkaz si nastavte od srpna 2019 (splatnost 15. dne v měsíci) do května 2020 dle kategorií.
 • Začínáme vařit od 3. 9. 2019.
[28. 8. 2019 15:54:59] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Rozvrh na nový školní rok
Dnes byl v Edookitu zveřejněn rozvrh na nový školní rok. Zobrazíte si ji tak, že si v Edookitu na hlavním panelu nastavíte u rozvrhu týden od 2. září. Žáky od 5. ročníku výše upozorňujeme, že mohou mít rozdílný rozvrh v sudém a lichém týdnu, proto se prosím podívejte jak na týden od 2. 9., tak i na týden od 9. 9.
Jedná se o první verzi, ve které ještě může dojít k úpravám.
[12. 8. 2019 12:49:55] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Stravné na září 2019
Seznam plateb na září 2019 si můžete prohlédnout zde. Číslo účtu školní jídelny je 108 448 720/0300.
[8. 8. 2019 11:36:58] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Zveřejňujeme seznamy pomůcek pro jednotlivé ročníky na školní rok 2019/20
Zveřejňujeme seznamy pomůcek, které budou žáci jednotlivých tříd potřebovat v novém školním roce. Připomínáme žákům, že je možné ve většině předmětů pokračovat v rozepsaných sešitech a upozorňujeme, že není vhodné vyhazovat pracovní sešity, především pokud nejsou doplněné až do konce. Zřejmě v nich budete pokračovat, příp. z nich můžete látku opakovat.

Seznamy pomůcek pro jednotlivé třídy si stáhnete kliknutím na název ročníku, který bude žák od září navštěvovat. Některé odkazy zatím nejsou aktivní, budeme je postupně do konce týdne doplňovat.
1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník, Školní družina.

Na začátku školního roku budou žákům také hromadně nakoupeny pracovní sešity a další pomůcky (např. do praktických činností), o čemž vás budou informovat třídní učitelé nebo příslušní vyučující.

Prosíme rodiče, kteří mají možnost darovat zbytkový materiál (látky, dřevo, železo, plast ...) pro využití v pracovních činnostech, aby se spojili s paní učitelkou Kobrovou. Děkujeme.

[11. 7. 2019 13:16:42] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Aktualizace webových stránek
V současné době probíhá každoroční aktualizace údajů na webových stránkách školy. Z těchto důvodů mohou být některé odkazy zastaralé nebo nefunkční. Taktéž informace o předmětech, třídách a vyučujících. Práce by měly být ukončeny do poloviny září. Děkujeme za pochopení.
[11. 7. 2019 13:10:39] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Pod napětím
Letos jsme v průběhu školního roku opět zahájili celoroční vědomostní soutěž pro žáky 2. stupně s názvem Pod napětím. Bohužel se nám nepodařilo vzhledem k velkému počtu akcí na konci školního roku soutěž dokončit. Proto pod vedením p. uč. Míčka zahájíme soutěž v novém školním roce dříve a věříme, že tentokrát budeme znát vítěze už v květnu, aby mohl vyzvat pedagogický sbor k zlatému duelu:).
[11. 7. 2019 13:09:47] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Matematik školy
Letos po desáté v řadě jsme na Slavnostním ukončení školního roku vyhlašovali vítěze soutěže Matematik školy. Tato celoroční soutěž pro žáky 2. stupně vyplývá ze zaměření školy a její snahou je ocenit žáky za jejich práci a úspěchy v hodinách matematiky a matematických, šachových, nebo logických soutěžích. Jednotlivé aktivity jsou bodovány členy předmětové komise matematiky a na závěr školního roku vyhlašujeme vítěze, kteří obdrží zajímavé ceny.
V letošním ročníku byla soutěž opět genderově vyrovnaná, protože jsme na prvních místech měli dívky i chlapce. V kategorii 6. - 7. tříd se na 1. místě umístil  Filip Kasprzak (7. C), na 2. místě Vítek Holík (7. C) a na 3. místě Martin Šlegl (6. B). V kategorii 8. a 9. tříd se na 1. místě umístila Karolína Váňová (8. B) a na děleném 2-3. místě Petra Neužilová (9.), Olesja Nyjherová (9.) a Katka Kuricová (8. B). Všem ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů nejen v matematice:).
[11. 7. 2019 13:04:51] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Absolventská vystoupení

Žáci devátého ročníku naší školy se již 10. rokem loučí se studiem na základní škole absolventskými vystoupeními. Příprava na těchto vystoupení probíhala individuálně během 2. pololetí a pak především na přelomu května a června po přijímacích zkouškách na SŠ. V letošním roce si celou přípravu vzala na starost paní učitelka Menšíková, jakžto třídní učitelka naší 9. třídy.
Ve středu 12. června mohli dopoledne celé vystoupení vidět žáci 7. a 8. tříd naší školy a odpoledne i rodiče a ostatní hosté z řad přátel školy či bývalých žáků. Na podiu se postupně vystřídalo 9 skupin deváťáků s pestrou nabídkou témat. Jen pro zajímavost uvádíme jejich výčet: Kurz sebeobrany a karate, Budoucnost motorsportu, Učitelé, jak je neznáte, Skauting, Herní talkshow Game Zone, Wrestling, Masterchef Kuldovka, Cestovatelka časem, Divadelní představení Modrovous.
Všechna absolventská vystoupení se velmi vydařila, deváťáci výborně zvládli úpravu jeviště včetně přípravy kulis, neměli potíže s trémou, moderátoři vtipně provázeli celým programem a diváci se dobře bavili.

Odměnou byl potlesk nejen spolužáků, ale všech hostů, kteří si udělali odpoledne čas a přišli se na ně podívat. Více najdete ve Fotogalerii 2018/19.
Všichni diváci nakonec hlasovali o nejzdařilejší prezentaci a součtem hlasů diváků se na prvních místech umístili tito:

1. místo: KURZ SEBEOBRANY A KARATE - Nedo Odak
2. místo: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MODROVOUS - Kamila Dudáčová, Kačka Vašicová, Adam Vejtasa, Olesja Nyjherová
3. místo: WRESTLING - Dan Hell, Matyáš Hanák
Za odměnu dostali vítězové volňásky do multiplexu, aby si také užili kulturní zážitek, tentokrát jako diváci:).

[11. 7. 2019 12:59:05] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Úřední hodiny o hlavních prázdninách
V termínech od 1. 7. do 12. 7. a od 26. 8. do 30. 8. v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod.

Od 15. 7. do 23. 8. jsou stanoveny úřední hodiny školy každou středu od 8.00 do 12.00 hod.

[10. 7. 2019 11:26:12] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Přejeme všem krásné léto!
[2. 7. 2019 15:52:04] [Michaela Jedličková - Ředitel]

 

Starší záznamy: Školní rok 2018/2019