Protože jsme škola s třídami se studijním zaměřením na matematiku, informatiku, český a anglický jazyk, připravujeme a organizujeme kromě matematické soutěže MATESO také soutěž ve čtenářské gramotnosti s názvem BABYLON ANEB ROZUMÍME SI?.

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích a to pro žáky 5. tříd a pak pro žáky 6. a 7. tříd základních škol, má dvě kola, školní a městské, a v každém z nich řeší žáci několik úloh souvisejících se zadaným textem.  Těší nás, že máme v přípravě a organizaci podporu města Brna a soutěž již jedenáctým rokem obdržela záštitu náměstka primátorky města Brna Mgr. Jaroslava Suchého a radní pro školství JUDr. Ireny Matonohové.

Ročník 2023/24

Školní kolo proběhne na školách v termínu od 14. 2. do 20. 2. 2024, městské kolo se uskuteční v úterý 19. 3. 2024 od 13.00 hod. v naší škole.

Máte-li zájem o přihlášení Vašeho dítěte do této soutěže, informujte se na Vašich kmenových základních školách. Žáky do soutěže mohou přihlásit pouze jejich učitelé
a to vyplněním Google dotazníku do 2. 2. 2024 do 12.00 hod.

Odkaz pro registraci škol se zájmem o účast v kategorii 5. tříd.

Odkaz pro registraci škol se zájmem o účast v kategorii 6. a 7. tříd.

Registraci do soutěže nijak nepotvrzujeme. Kontaktujte nás pouze v případě, pokud v termínu od 12. 2. do 13. 2. neobdržíte mailem zadání školního kola.

 

Na školní mailovou adresu, kterou uvedete v registračním dotazníku, bude kontaktním osobám následně zasláno zadání soutěže i s podrobnými pokyny.
Zadání budeme rozesílat 12. února 2024. Pokud Vám zadání nedojde do úterý 13. 2., ozvěte se mailem na adresu mjedlickova@zskuldova.cz.

Další informace k soutěži:

I letos bude přihlašování žáků do městského kola soutěže opět podle těchto pravidel:

  1. Přihlásit žáky do městského kola je možné do pátku 1. března 2024. Heslo pro přihlášení do formuláře přihlášené školy obdrží v pokynech k soutěži.
  2. K registraci úspěšných řešitelů použijte tento odkaz na přihlašovací formulář. Odkaz bude aktivní až od 14. 2. 2024.
  3. Do městského kola automaticky postupuje pouze vítěz (vítězové) školního kola v dané kategorii, tedy žák (žáci), který dosáhl nejvyššího počtu bodů ve školním kole a zároveň je úspěšným řešitelem. Ostatní žáci postoupí do městského kola na základě dosaženého počtu bodů ve školním kole do naplnění kapacity soutěže. Prakticky to bude probíhat tak, že prostřednictvím formuláře na této stránce učitelé přihlásí všechny úspěšné řešitele, organizátoři soutěže pak vytvoří seznam žáků seřazený podle dosaženého počtu bodů a stanoví dolní hranici pro postup do městského kola.
  4. Následně bude na školy nejpozději v pondělí 11. 3. zaslána informace, kteří z přihlášených úspěšných řešitelů postupují do městského kola.

Těšíme se na vaši účast v naší soutěži.

V případě dotazů nás kontaktujte telefonicky (545 425 063) nebo mailem: mjedlickova@zskuldova.cz.

 

Výsledkovou listinu ročníku 2022/23 si můžete prohlédnout zde:

Výsledková listina 5. ročník, výsledková listina 6. a 7. ročník

 Zadání a řešení školního a městského kola si můžete stáhnout zde:

Babylon školní kolo 5. třídy – zadání, Babylon školní kolo 5. třídy – řešení, Babylon školní kolo 6. a 7. třídy – zadání, Babylon školní kolo 6. a 7. třídy – řešení

Babylon městské kolo 5. třídy – zadání, Babylon městské kolo 5. třídy – řešení, Babylon městské kolo 6. a 7. třídy – zadání, Babylon městské kolo 6. a 7. třídy – řešení

 

Děkujeme partnerům soutěže za spolupráci a krásné ceny pro vítěze. Partnery letošního ročníku soutěže jsou: