Přijímací zkoušky

Zájemci o zařazení do 6. třídy s tímto zaměřením musí absolvovat výběrové řízení, v rámci kterého hodnotíme:

  • prospěch z hlavních předmětů na vysvědčení z 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy
  • úspěchy v soutěžích (soutěže předmětové – z profilových předmětů matematika, informatika, český a anglický jazyk – doloženo kopií diplomu)
  • výsledky testu (talentové zkoušky), zaměřeného na schopnost logické úvahy, třídění a výběr informací (ukázka testu)
  • bonusové body lze získat za prospěch 1,0, nebo za úspěšné vykonání přijímací zkoušky na víceleté gymnázium (nepřijetí z kapacitních důvodů) – lze doložit kopií vyrozumění o výsledku přijímacího řízení

Termín konání talentových zkoušek:

  • ZMĚNA ČASU – čtvrtek 23. května 2024 v 8:00 hod.

Den otevřených dveří pro budoucí 6. třídu se zaměřením – 6. 5. 2024 od 12.00 do 16.00 hod.

Přihlášku si můžete vyzvednout na vrátnici školy a nebo stáhnout zde. Další informace získáte na tel. čísle 545 425 062-3, popř. e-mail: posta@zskuldova.cz.

Vyplněnou přihlášku doručte nejpozději v pondělí 20. 5. 2024 do 10:00 hod. na ředitelství školy (osobně, poštou nebo mailem – naskenovaná přihláška). Uchazeči budou nejpozději 20. 5. 2024 v odpoledních hodinách prostřednictvím e-mailu uvedeného na přihlášce vyrozuměni o podmínkách konání talentové zkoušky.