Mgr. Lenka Menšíková

Vystudovala jsem český jazyk a občanskou výchovu a v letošním roce učím tyto předměty v šestých třídách. Různorodé metody a formy práce s textem a obecně aktivní formy učení jsou mojí vášní. Snažím se žákům ukázat, že i český jazyk může být zábavný, že se mohou něco naučit „jinak“ – prožít zajímavou hodinu, spolupracovat se spolužáky, být aktivní a nést zodpovědnost za svou práci. Zároveň jsem tvůrkyní soutěže ve čtenářské gramotnosti Babylon aneb Rozumíme si? pro Brno a okolí, která se každoročně koná u nás ve škole.
Ve volném čase jsem teď především máma, se svým tříletým synem moc rádi podnikáme výlety na hřiště, do přírody, do knihovny, stavíme si věže z kostek lega a bouráme je.