Michaela Jedličková

Mateso – městské kolo

Městské kolo soutěže MATESO proběhlo v úterý 21. 11. 2023. Nyní probíhá zpracování výsledků. Výsledková listina bude zveřejněna na našich stránkách v sekci MATESO do konce příštího týdne.

Připojujeme se ke stávce 27. 11. 2023

Vážení rodiče, informujeme Vás o připojení naší školy k plánované jednodenní výstražné stávce. V pondělí 27. 11. bude naše škola celý den uzavřena, pokud politická jednání nepřinesou řešení, které by stávku zažehnalo. Rádi bychom, aby stav našeho školství zůstal...

Pedagog roku 2023

Pedagogická fakulta MU vyhlašuje každoročně cenu pro vynikající absolventy PdF MU s názvem „Pedagog roku“. Jedná se o cenu pro vynikajícího absolventa Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Velmi nás těší, že v letošním roce byla nominována naše paní učitelka Mgr....

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka školy vyhlašuje na pátek 29. 9. 2023 v souladu s § 24, odst. 2 Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro žáky z důvodu rekonstrukce kotelny....

Zahájení školního roku se blíží

Ve škole už je čilý ruch, přípravy jsou v plném proudu a zaměstnanci se společně připravují na začátek nového školního roku. Tímto Vás všechny zdravíme a v pondělí se těšíme na setkání.

Školní družina v 1. týdnu školy

V pondělí 4. 9. je provoz školní družiny od 7:00 do 15:00. Děti přihlášené do ŠD odcházejí po skončení výuky do družiny v doprovodu vychovatelky. Školní jídelna tento den nevaří. V ostatní dny již funguje školní družina v normální provozní době (6:30 - začátek, 17:00...

Organizace prvních dnů školního roku 2023/24

V pondělí 4. 9. začínáme v 9:00 hod. Slavnostním zahájením školního roku na školním dvoře. Poté půjdou žáci se svými třídními učiteli do tříd, kde obdrží informace k začátku školního roku a pokyny k dalším dnům. Předpokládaný konec výuky bude okolo 10.00 hod. na 1. i...