Děti z prvního stupně začátkem dubna absolvovaly interaktivní výukový program Buďme kamarádi.  Jeho cílem bylo seznámit se s různými druhy zdravotních postižení a zkusit se vcítit do života s handicapem. 

   Děcka si vyzkoušela jízdu na invalidním vozíčku, a to včetně zatáček a couvání. Nakreslit jednoduchý obrázek a podepsat si jej, se zdá easy – avšak zkuste si to tužkou uchopenou prsty na nohou! Mnohé z dětí zaujalo vypichování braillova písma, Pichtův psací stroj, hmatové pexeso či reliéfní omalovánka. S paní lektorkou se všichni dokázali rozloučit znakovou řečí. 

   Díky absolvovanému programu děti rozvinuly svoji empatii a pochopily, že být zdravý je dar.