U

Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38

SE ZAMĚŘENÍM NA MATEMATIKU, INFORMATIKU, ANGLICKÝ A ČESKÝ JAZYK

Tyršova základní škola

SE ZAMĚŘENÍM NA MATEMATIKU, INFORMATIKU, ANGLICKÝ A ČESKÝ JAZYK

Úvod 9 Úřední deska - sejmuto 9 Vyhlášení veřejné zakázky na výměnu některých ocelových dveří v obvodovém plášti školy

Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) a v souladu s Metodikou pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Brna, městské části Brno-Židenice, si Vás dovolujeme požádat o podání cenové nabídky na uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Výměna ocelových dveří v obvodovém plášti TZŠ, Brno, Kuldova 38, Brno-Židenice“.

Přílohy: výzva, technická specifikace a krycí list

V případě dotazů jsou ve výzvě uvedena telefonní čísla, na kterých Vám podáme doplňující informace.

Termín pro podání nabídky je 28. 2. 2023.