Marián Čepil

Pangea – výsledky školního kola

Koncem února proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Pangea, která je zaměřená na matematiku, čtenářskou gramotnost a logiku. Soutěž je určena pro žáky od 4. do 9. ročníku. Protože soutěž probíhala celorepublikově, její opravování trvalo trochu déle. Naším žákům se...

Programování s roboty

Žáci sedmých tříd v rámci programování se stavebnicemi Lego Spike a Lego Minstorms naprogramovali roboty tak, aby projeli co nepřesněji danou dráhu s využitím barevných senzorů. Poté roboty přestavěli na bojové stroje, které poslali proti sobě do arény. Jejich snahu...

Výsledky školního škola soutěže Pangea

Koncem února proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Pangea, která je zaměřená na matematiku, čtenářskou gramotnost a logiku. Soutěž je určena pro žáky od 4. do 9. ročníku. Protože soutěž probíhala celorepublikově, její opravování trvalo trochu déle. Naším žákům se...

Robotí jízda

Žáci sedmých tříd v rámci volitelného předmětu Programování a Robotika naprogramovali roboty Lego Mindstorms EV3 tak, aby projeli co nepřesněji danou dráhu s využitím barevných senzorů. Jejich snahu si můžete prohlédnout na videích níže.

Matematik školy – průběžné pořadí

Soutěž Matematik školy se nám dostala do poloviny. Během prvního pololetí mohli žáci sbírat body za Sudoku, Pythagoriádu, Ibobra, čtvrtletní písemné práce a aktivitu v hodinách matematiky. Ve druhé části roku lze získat body za Pangeu, Matematického klokana,...

Školní kolo v Sudoku

V úterý 22. 11. zorganizovaly žákyně 9. B školní kolo v Sudoku pro žáky 2. stupně. K řešení bylo jedno klasické a 2 speciální zadání. Soutěžilo se ve dvou kategoriích s těmito výsledky: Kategorie 6.-7. tříd: 1. Petr Šimeček (celkový vítěz), 2. Anna Rejzková, 3. Roman...