Žáci sedmých tříd v rámci volitelného předmětu Programování a Robotika naprogramovali roboty Lego Mindstorms EV3 tak, aby projeli co nepřesněji danou dráhu s využitím barevných senzorů. Jejich snahu si můžete prohlédnout na videích níže.