Žáci sedmých tříd v rámci programování se stavebnicemi Lego Spike a Lego Minstorms naprogramovali roboty tak, aby projeli co nepřesněji danou dráhu s využitím barevných senzorů. Poté roboty přestavěli na bojové stroje, které poslali proti sobě do arény. Jejich snahu si můžete prohlédnout na videích níže.