U

Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38

SE ZAMĚŘENÍM NA MATEMATIKU, INFORMATIKU, ANGLICKÝ A ČESKÝ JAZYK

Tyršova základní škola

SE ZAMĚŘENÍM NA MATEMATIKU, INFORMATIKU, ANGLICKÝ A ČESKÝ JAZYK

Úvod 9 Úřední deska 9 Vyhlášení veřejné zakázky „Oprava podlah v učebnách a úprava zdí ve třídách a na chodbách“

Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) a v souladu s Metodikou pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Brna, městské části Brno-Židenice, si Vás dovolujeme požádat o podání cenové nabídky na uzavření smlouvy na veřejnou zakázku Oprava podlah v učebnách a úprava zdí ve třídách a na chodbách“.

Přílohy: výzva, technická specifikace a krycí list

V případě dotazů jsou ve výzvě uvedena telefonní čísla, na kterých Vám podáme doplňující informace.

Termín pro podání nabídky je 22. 7. 2024 do 12.00 hod.