Ředitelka školy vyhlašuje na pátek 29. 9. 2023 v souladu s § 24, odst. 2 Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro žáky z důvodu rekonstrukce kotelny. Školní jídelna nebude v provozu.