Zveřejňujeme seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání od šk. roku 2023/24. Podle § 183 odst. 2 školského zákona jsou na seznamu uvedena pouze čísla přihlášek, které byly přiřazeny při vyplnění přihlášky na webu https://zapisdozs.brno.cz. Pro otevření seznamu přijatých prvňáčků klikněte na obrázky pod textem. Zároveň je seznam přijatých dětí zveřejněn na stránkách:
https://zapisdozs.brno.cz/skola/tyrsova-zakladni-skola-brno-kuldova-38, kde jsou přijatí žáci uvedeni pod číslem přihlášky.

Přijaté děti

Přijaté děti

Odklady