Ředitelka školy vyhlašuje na čtvrtek 1. 2. 2024 v souladu s § 24, odst. 2 Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro žáky z provozních důvodů – školení všech zaměstnanců a kontrola chodu kotelny.