Vážení rodiče,

informujeme Vás o připojení naší školy k plánované jednodenní výstražné stávce.

V pondělí 27. 11. bude naše škola celý den uzavřena, pokud politická jednání nepřinesou řešení, které by stávku zažehnalo.

Rádi bychom, aby stav našeho školství zůstal alespoň na současné úrovni.
Chtěli bychom mít možnost nadále rozvíjet děti v jejich nadání, dělit hodiny a pracovat s žáky aktivně.
Chceme zachovat asistenty ve třídě, ti jsou více než potřeba vzhledem k tomu, že jsou ve třídách také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.
Nepřejeme si, aby byl zvyšován počet žáků ve třídách, což by vedlo k omezení individuální práce s jednotlivými žáky. Dále bychom byli neradi, aby byly třídy spojovány.
Přejeme si, aby bylo možné nadále dát odpovídající finanční ohodnocení kuchařkám, uklízečkám a provozním zaměstnancům, aby žáci měli stále stejné podmínky ve škole i z hlediska jejich pohodlí a bezpečnosti.
Nejde nám tudíž o zvyšování platů učitelů, ale o zabránění snižování financí do škol.
Stávkou chceme zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství a především zajistit zachování kvality vzdělávání Vašich dětí, našich žáků.

Jsme si vědomi, že uzavření školy řadě z Vás způsobí komplikace. Tento krajní krok není však tentokrát o nás – pracovnících ve školství, ale spíše o celkově neudržitelné situaci ve školství, její nekoncepčnosti, nepromyšlených změnách a celkové nejistotě.

Doufáme, že nás pochopíte a podpoříte nás v tomto rozhodnutí.