Pedagogická fakulta MU vyhlašuje každoročně cenu pro vynikající absolventy PdF MU s názvem „Pedagog roku“. Jedná se o cenu pro vynikajícího absolventa Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
Velmi nás těší, že v letošním roce byla nominována naše paní učitelka Mgr. Anna Hlavicová.
Anna Hlavicová je absolventkou učitelství s aprobací Francouzský a Anglický jazyk. V naší škole působí od září 2019. Hned po svém nástupu na místo učitele Anglického jazyka se začala zajímat o možnost výuky francouzštiny v naší škole. Otevřela kroužek francouzského jazyka a následně v dalším školním roce zavedla francouzštinu mezi volitelné jazyky.
Ve škole také působí na pozici kontaktní osoby pro mezinárodní projekty. Aktivně se zapojuje do projektu Erasmus+, ať již na pozici manažera aktivit či překladatele. Francouzštinu, stejně jako angličtinu, vyučuje velmi kreativně, přináší do školy nové inspirace, metody a aktivity a k tomu se věnuje i doktorskému studiu na PdF.
Právě její nadšení, pracovitost a profesionalita byly důvodem k získání ocenění „Pedagog roku 2023„.
Slavnostní akt proběhl 8. 11. 2023 v aule Právnické fakulty.
Gratulujeme paní učitelce k tomuto ocenění a přejeme jí mnoho dalších, nejen pedagogických, úspěchů.