V pondělí 4. 9. začínáme v 9:00 hod. Slavnostním zahájením školního roku na školním dvoře.

Poté půjdou žáci se svými třídními učiteli do tříd, kde obdrží informace k začátku školního roku a pokyny k dalším dnům.

Předpokládaný konec výuky bude okolo 10.00 hod. na 1. i 2. stupni.

V pondělí 4. 9. se ve škole nevaří.

Prvňáčci i s rodiči budou přicházet do školy od 8.45 hod. hlavním vchodem, kde na ně již budou čekat žáci 9. tříd, kteří je doprovodí na školní dvůr.

Ostatní žáci přicházejí do školy vchodem na školní dvůr od 8.45 hod.

V úterý 5. 9. bude probíhat výuka takto:

  • prvňáčci budou mít 2 vyučovací hodiny od 8.00 do 10.00 hod., pak jdou do ŠD.
  • ostatní třídy na 1. stupni mají výuku od 8.00 do 11.40 hod., přičemž nedružinové děti půjdou během 4. hodiny na oběd a v 11.40 hod. domů, družinové děti půjdou v 11.40 hod. do ŠD a na oběd ve 12.40 hod.
  • na 2. stupni od 8.00 do 9.40 hod. ve třídách s třídními učiteli (budou se rozdávat sešity, řešit třídnické záležitosti apod.)., od 10.00 do 11.40 bude probíhat výuka dle rozvrhu a v 5. hodině dokončí žáci s třídními učiteli třídnické záležitosti a půjdou na oběd. Domů budou odcházet mezi 12.30 až 12.45 hod.

Od středy 6. 9. se již bude vyučovat podle rozvrhu.