21. března proběhlo městské kolo naší soutěže ve čtenářské gramotnosti Babylon aneb Rozumíme si? pro kategorii 5. tříd a pro kategorii 6. a 7. tříd. Letos jsme již mohli opět uspořádat městské kolo škole prezenčně. Do soutěže přihlásilo v kategorii 5. tříd více než 560 úspěšných řešitelů školních kol ze základních škol z Brna a okolí. Z nich bylo pozváno do městského kola více než 160 nejúspěšnějších řešitelů.
Ve stejném termínu proběhlo také městské kolo kategorie 6. a 7. tříd. Z přibližně 410 úspěšných řešitelů se do městského kola probojovalo  více než 140 žáků.

Maximální počet bodů v kategorii 5. tříd byl 61 (úspěšným řešitelem se stal každý žák, který dosáhl alespoň 53 bodů). Výsledné pořadí si můžete prohlédnout zde.

Maximální počet bodů v kategorii 6. a 7. tříd byl 76 (úspěšným řešitelem se stal každý žák, který dosáhl alespoň 66 bodů).
Výsledné pořadí si můžete prohlédnout zde.

Vítězům i úspěšným řešitelům gratulujeme!

Ceny a diplomy pro vítěze na 1. – 3. místě v obou kategoriích budou připraveny k vyzvednutí od čtvrtka 13. 4. 2023 do pátku 28. 4. 2023 v době od 7.00 do 15.00 hod. na vrátnici školy. Ceny a diplomy pro žáky jedné školy může vyzvednout hromadně jedna osoba a předat je ve škole ostatním. Diplomy pro úspěšné řešitele zašleme na školy mailem. Pro přijímací zkoušky lze na školy dodat výsledkovou listinu opatřenou razítkem a podpisem z kmenové školy.
Zadání městského kola spolu se správnými odpověďmi bude zveřejněno na našich webových stránkách v sekci Babylon do konce dubna.

Děkujeme partnerům soutěže za spolupráci a krásné ceny pro vítěze.

Děkujeme partnerům soutěže za podporu a náměstku primátorky města Brna Mgr. Jaroslavu Suchému a radní pro školství JUDr. Ireně Matonohové za záštitu.