V letošním roce opět otevíráme 6. třídu se zaměřením na M, Inf, Čj a Aj. Termín konání talentových zkoušek je stanoven na čtvrtek 25. května 2023 v 8:30 hod.

Den otevřených dveří pro zájemce o budoucí 6. třídu se zaměřením se bude konat 4. 5. od 12.00 do 16.00 hod.

Přihlášku si můžete vyzvednout na vrátnici školy a nebo stáhnout zde. Další informace získáte na tel. čísle 545 425 062-3, popř. e-mail: posta@zskuldova.cz.

Vyplněnou přihlášku doručte nejpozději v pátek 19. 5. 2023 na ředitelství školy (osobně, poštou nebo mailem – naskenovaná přihláška). Uchazeči budou nejpozději 23. 5. 2022 prostřednictvím e-mailu uvedeného na přihlášce vyrozuměni o podmínkách konání talentové zkoušky.

Dříve podané přihlášky zůstávají v platnosti a není je potřeba podávat znovu. Všem, kteří podali přihlášku, přijde mailem potvrzení o přijetí přihlášky. Pokud jej během 2 pracovních dnů neobdržíte, ozvěte se na uvedená telefonní čísla.
Více informací naleznete v sekci „Veřejnost/Třídy se zaměřením„.
V případě jakýchkoliv dotazů nám neváhejte zavolat na tel. 545 425 062-3 a to v pracovních dnech od 9 do 14 hod.