V říjnu se také konala školní kola soutěže Mateso, kterou pořádá naše škola.

Vítězi školního kola a zároveň úspěšnými řešiteli se stali tito žáci:

1. místo: Veronika Krušinová (postup do městského kola), 2. místo: Markéta Trtílková a Robin Michálek

Gratulujeme.