Minulý týden patřil na 2. stupni především projektovým dnům. Každý ročník se věnoval jinému tématu. Šesťáci zkoumali pravěk, sedmáci jednoduché stroje, osmáci státy Evropy a deváťáci se seznámili s pojmy holocaust a komunismus. Ve dvou projektových dnech se tedy žáci naučili mnohé z těchto oblastí. Více bude k vidění na fotografiích z projektových dnů ve Fotogalerii.

Další projektové dny nás čekají na jaře.