Ředitelka školy vyhlašuje na pátek 18. 11. 2022 v souladu s § 24, odst. 2 Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro žáky z provozních důvodů (revize kotelny a regulace topného systému). Provoz školní družiny nebude zajištěn z důvodu malého zájmu. Školní jídelna nebude v provozu. Bližší informace byly rodičům zaslány prostřednictvím školního informačního systému Edookit.