Blog

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka školy vyhlašuje na pátek 29. 9. 2023 v souladu s § 24, odst. 2 Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro žáky z důvodu rekonstrukce kotelny....

Baseballový turnaj

V pátek 8. 9. se naši malí sportovci ze druhých a třetích tříd zúčastnili baseballového turnaje, který pořádali brněnští Draci. Turnaje se zúčastnilo 5 škol a naši malí baseballisté všechna utkání vyhráli. Fotografie to dokazují. Škoda jen, že nedošlo z časových...

Zahájení školního roku se blíží

Ve škole už je čilý ruch, přípravy jsou v plném proudu a zaměstnanci se společně připravují na začátek nového školního roku. Tímto Vás všechny zdravíme a v pondělí se těšíme na setkání.

Školní družina v 1. týdnu školy

V pondělí 4. 9. je provoz školní družiny od 7:00 do 15:00. Děti přihlášené do ŠD odcházejí po skončení výuky do družiny v doprovodu vychovatelky. Školní jídelna tento den nevaří. V ostatní dny již funguje školní družina v normální provozní době (6:30 - začátek, 17:00...

Organizace prvních dnů školního roku 2023/24

V pondělí 4. 9. začínáme v 9:00 hod. Slavnostním zahájením školního roku na školním dvoře. Poté půjdou žáci se svými třídními učiteli do tříd, kde obdrží informace k začátku školního roku a pokyny k dalším dnům. Předpokládaný konec výuky bude okolo 10.00 hod. na 1. i...