V září zaznamenali naši žáci několik sportovních úspěchů. O dva z nich se postaral náš fotbalový tým, kdy první úspěch zaznamenal 13. září na fotbalovém turnaji o pohár místostarosty MČ Brno-Židenice, kde po jasnému vítězství ve všech zápasech obsadil první místo a následně 30. září na futsalovém turnaji, kdy se po skvělém týmovém výkonu naši žáci umístili na úžasném 3. místě. Další úspěchy zaznamenali naši žáci v atletickém čtyřboji. Družstvo mladších žákyň obsadilo 5. místo a družstvo chlapců 7. místo. Mezi nejlepších 10 jednotlivců se senzačními výkony dostala Lea Mífková (3.) a Prokop Kuběna (6.). Na dobrých místech se umístila i družstva starších žáků, kdy chlapci obsadili celkové 6. místo a dívky 9. místo. Mezi nejlepších 10 se dostal Daniel Michálek (10.)