V pondělí 4. 9. je provoz školní družiny od 7:00 do 15:00.

Děti přihlášené do ŠD odcházejí po skončení výuky do družiny v doprovodu vychovatelky. Školní jídelna tento den nevaří.

V ostatní dny již funguje školní družina v normální provozní době (6:30 – začátek, 17:00 – konec). Děti, které nepůjdou v daný den (dny) do ŠD, ale jsou do ní přihlášeny, musí mít písemnou omluvenku.

 

Prosíme rodiče o upřesnění odchodu ze ŠD (čas a zda dítě odchází samo nebo v doprovodu).

oddělení                                                  vychovatelka                    umístění družiny

1. oddělení B a 4. třída – SK1                    A. Tesařová                          dvůr Šámalova

2. oddělení A a ½ 3. B                                L. Rosová                              přízemí Šámalova (ŠD1)

3. oddělení 2. A a ½ A                                K. Bradnová                         přízemí Šámalova (ŠD2)

4. oddělení ½ A + ½ 3. B + 5. třída           C. Prudká                             1. patro Šámalova

5. oddělení B + 4. třída – SK2                    H. Loeve                               2. B