Ve dnech 15. a 16. listopadu se naši šesťáci přesunuli do doby kamenné. V rámci projektu „Pravěk“ jsme během prvního projektového dne vyjeli do Ochozu u Brna a odtud došli krásnou podzimní přírodou k jeskyni Pekárna. Zde jsme si popovídali o lovcích sobů, kteří tuto jeskyni obývali, v malých tlupách jsme si zahráli několik poznávacích her a ve větších rodech jsme stavěli pravěká obydlí. Rody Sobů, Mamutů, Havranů a Jelenů využily přírodních materiálů k vystavění skvělých chýší. Cestou na autobus jsme nasbírali materiál pro tvoření na druhý projektový den. Ten se odehrával ve škole, kde si žáci mohli vybrat z různých typů tvořivých činností. Chlapci v dílnách vyráběli pravěké zbraně a nástroje, dívky se věnovaly tvoření šperků či kresbě, všichni společně pak plácali sošky Venuší a keramické nádoby, rituální předměty a jiné archeologické památky, které znají z hodin dějepisu.