Ve čtvrtek 1. 9. začínáme v 9:00 hod. Slavnostním zahájením školního roku na školním dvoře. Po skončení programu na školním dvoře půjdou žáci s třídními učiteli do tříd (prvňáčky mohou do třídy doprovázet rodiče), kde proběhne třídnická hodina. Předpokládaný konec okolo 10:00 hod. na 1. i 2. stupni. Ve čtvrtek 1. 9. se ve škole nevaří.

V pátek 2. 9. bude probíhat výuka ve třídách s třídními učiteli – vydávání učebnic, třídnické záležitosti. Prvňáčci budou mít 2 vyučovací hodiny, 2.-5. ročník 4 vyuč. hodiny (odcházet na oběd budou v průběhu čtvrté hodiny a přesný konec výuky sdělí žákům třídní učitelé)
a 6.-9. ročník 5 vyuč. hodin.

Od pondělí 5. 9. se již bude vyučovat podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování. Týden od 1. 9. je LICHÝ.