Dne 12. 10. se konala soutěž „Přírodovědný klokan“, se zaměřením na přírodovědné předměty. Soutěže se zúčastnilo 63 žáků z 8. a 9. ročníku. Mezi nejlepšími řešiteli se umístili: 
1. místo – Nikolas Grossmann – 9.B
2. místo – Tonička Hadrabová – 9. A
3. místo – Vanessa Kubátová – 9.B
Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme spoustu úspěchů v dalších soutěžích.