V letošním roce si připomínáme hned dvě kulatá výročí spjatá s naším významným panovníkem Rudolfem II. – 470. výročí jeho narození a 410. výročí jeho skonu. Výstavu o tomto výjimečném mocnáři, milovníkovi umění, alchymie a astrologie jsme s oběma třídami osmáků zhlédli v letohrádku Mitrovských. Tři interaktivní panely nám představily Rudolfa jako člověka nesmírně citlivého, s obrovským záběrem zájmů, ale také osobně velmi nešťastného a svázaného dvorskými pravidly a předpisy. Mohli jsme nakouknout do jeho Kunstkammer – sálu s uměleckými předměty nevýslovné ceny, do alchymistické dílny i kabinetu kuriozit. Výstava je otevřená do 17. listopadu, tak neváhejte a navštivte Rudolfa II.