Ke konci měsíce března se zájemci z jednotlivých tříd zúčastnili matematické soutěže Klokan. Soutěž se psala ve čtyřech kategoriích. Po opravě a vyhodnocení známe nejúspěšnější řešitele soutěže.

V kategorii Cvrček (2. a 3. třídy) se na 2. a 3. místě se stejným počtem bodů umístili žáci třetí třídy Matěj Cetkovský a Marek Valian, na 1. místě se umístila žákyně třetí třídy Anna Luskačová.

V kategorii Klokánek (4. a 5. třídy) se na 3. a 4. místě se stejným počtem bodů umístili žáci páté třídy Veronika Krušinová a Jan Luskač, na 2. místě se umístil žák čtvrté třídy Marek Kubáň a vítězem se stal Jan Závodník z 5. třídy.

V kategorii Benjamin (6. a 7. třídy) se na 3. místě umístil žák třídy 6.B Václav Prokůpek, na 2. místě se umístila Jana Caha ze 7.A a vítězem se stal Štěpán Boček ze 7.C.

V kategorii Kadet (8. a 9. třídy) se na 3. místě umístila žákyně třídy 9.B Vanessa Kubátová, na 2. místě se umístil Metoděj Němeček z 9.B
a vítězem se stal Marek Bambuch z 9.B.