Třetí den pobytu děti provázel jezevec, o kterém se dozvěděly, že má falešný zimní spánek a je velmi čistotný. Paní zdravotnice naznala, že by se jím děti měly před bodováním úklidu v pokojích inspirovat. Dopoledne se druháci vypravili do lesa, kde v hrabance hledali bezobratlé živočichy. Ty poté pozorovaly v kelímkových lupách i pod mikroskopem, snažily se je určit s pomocí klíče a knih. Po několika pohybových hrách si děcka smlsla na masových kuličkách s rajskou omáčkou a vydala se do dílny vyřezávat dřevěná zvířátka. Odpoledne ještě děti stihly vyrobit lesní parfém, přírodní obrázky jezevce, nakreslit si obrázek na svítící kámen a po večeři se nemohly dočkat tmy. Čekala je totiž cesta tmou – stezku odvahy zvládli statečně úplně všichni! A to, že byla kratinká a v areálu, překonání strachu nijak nezmenšuje!