Děti ze 3. A zpracovávaly jednotlivé složky neživé přírody. Nejprve pracovaly individuálně s podmínkou využití pěti informačních zdrojů různé povahy. Poté pracovaly ve dvojicích a zaměřily se na klíčová slova. Ve 3. kole třeťáci pracovali ve skupinách a dle zadaných kritérií zpracovali informační banner. Témata byla následně prezentována.