Skupinka žáků ze 4. a 5. třídy vytvořila projekt s názvem Kvádr a krychle. Sami žáci navrhli a vytvořili robota, prezentaci a vše, co se o tělesech naučili, přišli ukázat svým spolužákům. Ti si pak mohli vytvořit kostry kvádru a krychle ze stavebnice.