V úterý 16. 1. navštívila pátá třída TyfloCentrum, které pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem zvyšovat jejich samostatnost a zařadit se do běžného života.

Páťáci si vyzkoušeli ve skupinách činnosti, které se nevidomí učí a které jim připadají zcela přirozené. Vyzkoušeli si např. namazat chléb, nalít čaj, pohybovat se se slepeckou holí, hrát společenské hry atd.  Páťáci se o problematiku velmi zajímali a aktivně se zapojovali do činností, což dokazují fotografie.