Ještě před tím, než se všichni žáci rozutekli na vánoční prázdniny, proběhlo na naší škole několik sportovních turnajů.
Vítězové byli následující:
🥇Vybíjená (6. a 7. ročník) – 7. A
🥇Přehazovaná (8. a 9. ročník, dívky) – 9. B
🥇Přehazovaná (8. a 9. ročník, chlapci) – 9. B
🥇Basketbal (8. a 9. ročník, 3 na 3, smíšená družstva) – Šimon Jelínek (9. A), Filip Lokos (8. C), Tobiáš Novák (9. B)