Přesně tak vypadala nedávná hodina ve 2. A.
Zadání, které obdrželi všichni druháci, znělo následovně: podle 10 indicií, umístěných ve třídě a na na chodbě, dokresli obrázek. Poté následoval opis vět do sešitu v daném časovém limitu.
Hodina druhákům bleskurychle utekla.