Úterý a středu během minulého týdne vyplnily na 2. stupni projektové dny. Každý ročník se věnoval jinému tématu. Šesťáci vyrazili na cestu do pravěku, sedmáci se seznamovali s fungováním jednoduchých strojů, osmáci se dozvídali nové informace o evropských zemích a deváťáci věnovali svou pozornost holocaustu.